- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Среща с туристическия бранш в Поморие

Posted By Константин Златаров On 24/02/2012 - 12:16 ч. @ 12:16 In Бизнес | Comments Disabled

[1]Среща с представителите на туристическия бранш в Поморие ще се състои на 27.02.2012г. /понеделник/ от 14.30 ч. в залата на Общински  съвет. На нея ще се дискутират следните теми:

1. Обсъждане концепцията по проект „Поморийски залив – Източна Стара планина”, по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007 – 2013 година.

2. Обсъждане  на  годишна  програма  за  развитието  на  Туризма  в  Община  Поморие  за  2012 година.

Поканата  е отправена от кмета  на община Поморие Иван Алексиев  към всички туристически фирми, организации, туроператори, хотелиери, ресторантьори и хора имащи отношение към туризма в Поморие и в общината.

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%88-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5-19249/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2012/01/obshtina2.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2589%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d1%2582%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2588-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-19249%2F&linkname=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%20%D1%81%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2589%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d1%2582%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2588-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-19249%2F&linkname=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%20%D1%81%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2589%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d1%2582%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2588-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-19249%2F&linkname=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%20%D1%81%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2589%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d1%2582%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2588-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-19249%2F&linkname=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%20%D1%81%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2589%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d1%2582%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2588-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b5-19249%2F&linkname=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%20%D1%81%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

[8] : http://radiomilena.com/news/%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%88-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5-19249/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.