Становище на EVN по повод трагичния инцидент

Разпечатай

След получен сигнал от спешен център 112 за инцидент в трафопост в гр. Бургас, на 27.10.2010 г., диспечерският център на дружеството изключва електрозахранването. Веднага е изпратена дежурна група на мястото на злополуката, а пристигналите органи на реда установяват, че в трафопоста има загинала жена, която не е служител на EVN Bulgaria.

Също така е установено, че заключващият механизъм на вратата на трафопоста е бил повреден вследствие на външна намеса. След оглед и от страна на полицията е констатирано насилствено отваряне на вратата на трафопоста. Дясната част от вратата е била заключена със специален ключ. По лявата част е констатирано насилствено отваряне, а резетата й са били изкривени. Най-често такива външни намеси по съоръженията са факт, когато се правят опити за посегателство, кражби и други неправомерни действия.

На трафопоста има отличителни предупредителни знаци „Високо напрежение” и „Опасно за живота”.  В обходния инспекционен лист на трафопоста е посочено, че не е имало технически или друг проблем с вратата или заключващия механизъм. Той е бил заключен и обезопасен, съгласно установените стандарти.

Сътрудниците на дружеството извършват регулярен оглед на всички съоръжения съгласно правилата за техническа експлоатация на мрежата. Дружеството спазва стриктно тези норми – както за въпросния трафопост, така и за всички останали съоръжения.

Освен всички регулярни инспекции и обходи, се правят посещения в случаи на евентуални аварии. За въпросния трафопост не е имало външен сигнал за това, че е с повреден отключващ механизъм. Дружеството е взело необходимите мерки за обезопасяване на електрическите уредби и съоръжения, вкл. и предупредителни табели за опасност за живота.

Като изразява своето съжаление за инцидента и съболезнования към близките на загиналата, „ЕВН България Електроразпределение” АД напомня още веднъж, че всяко нерегламентирано влизане в трафопост или посегателство върху съоръжение от мрежата крие потенциален риск за живота.

„ЕВН България Електроразпределение” АД уверява, че оказва пълно съдействие на институциите ангажирани с разследването на инцидента.

Етикети: