Стартира проект„Обновяване на образователната инфраструктура

Разпечатай

Община Поморие обявява, че на 30.09.2010г.(четвъртък)  от 10.30 ч. в сградата на Община Поморие, ще бъде представено стартирането на проект „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие”.

broshyra011Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие.

Приоритетна ос 1:

„Устройство и интегрирано градско развитие”

Операция 1.1:

„Социална инфраструктура”

От Община Поморие канят заинтересованите граждани да присъстват на предстоящото представяне!