Строг контрол върху антибиотиците намалява вътреболничните инфекции

Разпечатай

Строгият контрол и разумното приемане на антибиотици ще намали вътреболничните инфекции. Това е една от посоките, в които заедно с МБАЛ Бургас работи Националният център по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ). Другата посока е контролът на инфекциите вътре в самите болници – хигиена на ръцете, скрининг на пациентите и използване на средства за изолация.

 

Това стана ясно на семинар за контрол на вътреболничните инфекции, организиран  от МБАЛ Бургас съвместно с Националния център по превенция и контрол на ВБИ. В него участват лекари и медицински сестри както от МБАЛ Бургас, така и от други болници в региона. Семинарът се организира за първи път в Бургас, като част от стратегията на болницата за намаляване до минимум на рисковете за пациентите й, той ще продължи и утре.  Пилотно в МБАЛ ще се въведат и специални европейски протоколи за регистрация и анализ на вътре болничните инфекции.

 

„Тези инфекции съществуват в абсолютно всяка болница, те трябва да се регистрират, а не да се укриват. Само така пациентите ще получат адекватно лечение. В нашето общество обаче съществува страх за разкриването им, тъй като се смята, че медицинският персонал е виновен за това. Всъщност в цял свят едва 36% от вътреболничните инфекции са предотвратими, останалите не са”, каза в презентацията си доц. д-р Росица Вачева, завеждащ Националния референтен център по ВБИ.  Тя посочи, че българските болници дават нереално ниски данни за количеството ВБИ в тях, което не помага на никого – нито на лекарите, нито на пациентите.

 

Вътреболничните инфекции са причинени от бактерии, вируси, гъбички, а в последно време – от резистентни щамове, т.е. микроорганизми, създали си резистентност към съществуващи препарати за борба с тях. Това се получава заради безконтролния прием на антибиотици. „У нас обикновено пациентът пие антибиотика 3 дни, докато му отминат основните симптоми, след това го спира и хвърля кутийката, а не се е доизлекувал. Така се създават резистентни щамове, които продължават да се развиват в обществото и попадат в болниците”, даде пример доц. Росица Вачева и призова към разумен прием на антибиотици, включително и чрез законодателни промени и строг контрол.

 

Честотата на ВБИ е важен показател за качеството на медицинските услуги. В някои държави (САЩ и Канада) дори има публични бюлетини с броя на ВБИ и имената на болниците. Болница с ниски стойности на ВБИ получава по-добро финансиране, повече договори със застрахователни компании и съответно – повече пациенти. Чрез непрекъснато информиране на обществото тези държави се стремят да държат инфекциите на възможно най-ниските нива.

В Европа засега няма практика за такава информираност.

 

Годишно в Европа има над 4 млн. случая на ВБИ. От тях 37 000 приключват с летален изход за пациентите.  Всички европейски болници харчат общо 334 евро на ден, за справяне с последствията от вътрешно-болнични инфекции, стана ясно още по време на семинара.