СУПЦ с.Бата се включи в информационната кампания за ползите от разделното събиране на отпадъци

Разпечатай

На 27.02.2013 г. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Созопол се проведе информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците ,организирано от поморийското сдружение „Европа и Ние”  . В него взеха участие над 90 представители на местната общественост – деца, ученици, младежи, учители, родители и близки, медии и др. Мероприятието имаше за цел да повиши информираността и да насърчи мотивацията на обществеността относно разделното събиране и повторната употреба на отпадъците. Информацията беше поднесена по забавен, развлекателен и атрактивен начин, раздадоха се множество награди и лакомства за участниците и победителите в образователните игри – част от мероприятието. На финала беше обявена награда (фотоапарат) за най-интересната идея за изработване на „домашни контейнери” за разделно събиране на отпадъците. Снимки могат да бъдат изпращани на е-maila на организаторите europeandwe@yahoo.com в срок до 30.04.2013 г.

По случай предстоящия празник на всички присъстващи бяха раздадени мартеници, изработени от деца със специални образователни потребности от СУПЦ с. Бата, община Поморие, с което се  подпомага социалното им включване в общността и се насърчава креативността им.

Събитието е част от поредицата информационни дни, които се провеждат на територията на всяка от 13-те общини в Бургаска област. Реализирането им е в рамките на проект «Повишаване на обществената информираност за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад», финансиран с помощта на ЕС чрез съвместната оперативна програма «Черноморски басейн 2007 – 2013».