- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

СУПЦ с.Бата се включи в информационната кампания за ползите от разделното събиране на отпадъци

Posted By radiomilena On 28/02/2013 - 12:26 ч. @ 12:26 In Актуално | Comments Disabled

[1]На 27.02.2013 г. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Созопол се проведе информационен ден за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците ,организирано от поморийското сдружение „Европа и Ние”  . В него взеха участие над 90 представители на местната общественост – деца, ученици, младежи, учители, родители и близки, медии и др. Мероприятието имаше за цел да повиши информираността и да насърчи мотивацията на обществеността относно разделното събиране и повторната употреба на отпадъците. Информацията беше поднесена по забавен, развлекателен и атрактивен начин, раздадоха се множество награди и лакомства за участниците и победителите в образователните игри – част от мероприятието. На финала беше обявена награда (фотоапарат) за най-интересната идея за изработване на „домашни контейнери” за разделно събиране на отпадъците. Снимки могат да бъдат изпращани на е-maila на организаторите europeandwe@yahoo.com [2] в срок до 30.04.2013 г.

По случай предстоящия празник на всички присъстващи бяха раздадени мартеници, изработени от деца със специални образователни потребности от СУПЦ с. Бата, община Поморие, с което се  подпомага социалното им включване в общността и се насърчава креативността им.

Събитието е част от поредицата информационни дни, които се провеждат на територията на всяка от 13-те общини в Бургаска област. Реализирането им е в рамките на проект «Повишаване на обществената информираност за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад», финансиран с помощта на ЕС чрез съвместната оперативна програма «Черноморски басейн 2007 – 2013».

Bookmark/Favorites [3]Svejo [4]Google Bookmarks [5]Delicious [6]StumbleUpon [7]Facebook [8] [9]Сподели [10]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d1%81%d1%83%d0%bf%d1%86-%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82-26808/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80-16253/evropa-i-nie/

[2] europeandwe@yahoo.com: mailto:europeandwe@yahoo.com

[3] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2586-%25d1%2581-%25d0%25b1%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%258e%25d1%2587%25d0%25b8-%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2584%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582-26808%2F&linkname=%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%A6%20%D1%81.%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2586-%25d1%2581-%25d0%25b1%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%258e%25d1%2587%25d0%25b8-%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2584%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582-26808%2F&linkname=%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%A6%20%D1%81.%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2586-%25d1%2581-%25d0%25b1%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%258e%25d1%2587%25d0%25b8-%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2584%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582-26808%2F&linkname=%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%A6%20%D1%81.%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2586-%25d1%2581-%25d0%25b1%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%258e%25d1%2587%25d0%25b8-%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2584%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582-26808%2F&linkname=%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%A6%20%D1%81.%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[8] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2586-%25d1%2581-%25d0%25b1%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b5-%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%258e%25d1%2587%25d0%25b8-%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2584%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582-26808%2F&linkname=%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%A6%20%D1%81.%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

[9] : http://radiomilena.com/news/%d1%81%d1%83%d0%bf%d1%86-%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82-26808/

[10] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.