Съветник пита кмета за читалището и за строежа на детска градина

Разпечатай

Поради неблагоприятната пътна обстановка имаше съветници и кметове на населени места, които не можаха да присъстват на ХХХІХ-то заседание на Общински съвет Поморие. Вместо 21 съветника в залата на общината присъстваха 15.

Както винаги общинската сесия започна с питания към кмета на общината.

S AngelovaПитанията бяха отправени от председателя на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания Стефка Ангелова. Тя напомни на кмета, че на заседание през месец юли 2010г е отправила три питания, като кмета си запази правото да отговори в законния срок в писмен вид. Ангелова изтъкна, че до ден днешен не е получила отговор в писмен вид и настоя Златанов да и отговори кога ще започне строежа на детска градина в кв. Север? |На какъв етап се намират довършителните работи на сградата на читалище „Просвета” и защо не се изпълнява решение от 04.03.2010г. за допълнително материално стимулиране на работниците от целодневните детски градини и обслужващите звена.

Кметът Петър Златанов отговори следното:

Г-жо Ангелова, по отношение на разговора, който водих с Вас допълвам, че при първото Ви питане нещата трябва да бъдат планирани в бюджета и да имаме средствата за това. Разбира се ние не сме се отказали от P_Zlatanov2това и да търсим програма по която да кандидатстваме, ако се отвори за този тип заведение.

По отговора на второто ви питане за читалище „Просвета” нещата вървят до там с конкурса за избор на изпълнител. Комисията е завършила работата си предоставила е резултатите на всички, които са участвали в конкурса, обратните разсписки са получени. Изчакваме в момента законно установеното време за обжалване и в момента, в който това приключи ще пристъпим към подписване на договора.

По отношение за работещите в детските заведения очквам да бъде положителен резултата, но просто имаме затруднение с приходната част… Ще направим така, че да дадем на тези хора поне част от тези средства. Към момента се разчистваме със същите тези средства и с читалищата за облеклото.

Пълен запис на провелото се заседание на Общински съвет може да чуете в „Аудио новини“