Съветниците в Несебър се събират за първото си есенно заседание

Разпечатай

Те ще се произнесат по касовото изпълнение на бюджета за първото 6-месечие и за премахване на общинската алейна търговия на територията на Стария Несебър за следващия туристически сезон.

С проекто-дневен ред от 38 т. общинските съветници се събират за първото си заседание. По точка първа те ще се произнесат по отчета на кмета на Община Несебър за изпълнението на решенията на Общинския съвет за първото 6-месечие на 2012.

Предмет на обсъждане ще бъдат промени в утвърдената мрежа на учебните и детските заведения за учебната 2012/2013 г., а също така и утвърждаването на правилник за дейността на Общинската обединена школа по изкуствата.

Кметът Николай Димитров е вносител на 3 докладни за кандидатстване на Община Несебър с проекти по “Програма за развитие на селските райони”, за развитие на сектор “Рибарство”  и по оперативна програма “Регионално развитие”.

В дневния ред е включено приемането на отчета по касовото изпълнение на бюджета за първото 6-месечие  и премахване на общинската алейна търговия в границите на  “Старинен град Несебър”.

                                         Максим МОМЧИЛОВ