Съветниците в Поморие отхвърлиха за втори път докладна на кмета

Разпечатай

sesiq0233За втори път общинските съветници отхвърлиха докладната записка на кмета Петър Златанов относно кандидатстване на общината за финансиране на обект „Административна сграда на Община Поморие с финансираща институция-фонд „Енергийна ефективност“.

Ще припомним, че на предишното заседание, съветниците отложиха точката с мотив, че предложението не е разгледано в комисиите. Въпреки всичко, след поименното гласуване, предложението не беше прието. /Какво беше предложението и дебатите на предишното заседание може да прочетете тук./

След гласуването кметът Петър Златанов заяви следното:

„Уважаеми дами и господа,

Неяснота ли беше причината да не се  гласува тази докладна, защото аз направих това, което Вие изисквахте? Дойде зам. управителя на фонда заедно с техническия експерт. Ако е яснота, значи не съм си свършил работата, но нямаше въпроси? Аз отговорих на един въпрос. Меко казано разминаваме се с логиката и стратегията на Общинския съвет за саниране на обществените сгради. Нещо повече, по нищо не показваме, че сме готови да намаляме емисиите на въглароден окис. Освен икономии това кандидатстване по този проект щеше да даде възможност около 29 -30 тона годишно по-малко въглероден диоксид да се отделя в общината, а както знаете РИОСВ по изискване на Министерството на околната среда и водите и ЕС прави замерване на въздуха в големите населени места…..”

Пълен звукозапис на  заседанието може да чуете в „Аудио новини”