Съветниците в Поморие приеха Бюджет – 2013г., Гребенаров връчи акт за собственост на терен за рибарско пристанище

Разпечатай

Преди да започне заседанието областният управител Константин Гребенаров връчи на кмета на община Поморие акт за собственост на терена,  включен в проекта на общината за реконструкция и модернизация на рибарското пристанище. Имотът е с площ 706 кв.м. и се намира на ул. „Крайбрежна”.
Проектът е за близо 10 млн. лева и вече е получил одобрение от Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Министерство на транспорта, очаква се и одобрението на Министерството на замеделието и храните, стана ясно от кмета на Поморие.
След подписването на официалните документи и от двамата Гребенаров сподели, че процедурата е задвижена веднага от кмета на общината Иван Алексиев, след миналогодишното бедствие в града.

„Тази практика я въведохме с кмета на Бургас още преди 4 години и тя работи много добре. Не мислете, че това се прави само в общините, управлявани от ГЕРБ., които получават такива имоти от държавата. Напротив, няма община на територията областта, която да не е получила от държавата имоти, които са в тяхна полза. Само преди няколко дни подписах за стадиона в Руен, днес в Карнобат имаме церемония по подписването на един обект, в Средец сме дали, в Камено сме дали“, каза Гребенаров пред присъстващите в заседателната зала на общината.
„В Поморие имаме Музей на солта, както казаха рибарите. Нека да не допуснем да имаме Музей на рибарството и затова благодаря на областния управител. Няма да имаме Музей на рибарите, защото ще имаме рибрско пристанище и този поминък ще се развива, заяви кметът Алексиев.
След церемонията и след гласуването на дневния ред съветниците приеха  докладната записка на Красимира Стоянова, относно изменение и допълнение на програма за подпомагане на даровити деца и младежи в Община Поморие. Срокът за подаване на документи става на два етапа. Първият е до 31.01., но само през тази година той ще е до 31.03.

Отчетът на бюджета за 2012 г. бе приет с 15 гласа „За“ и 4 – „въздържали се“, след поредица от цитирани цифри от страна на зам. кметът Янчо Илиев. По време на дебатите Ива Кусева заяви, че няма подробна информация за неразплатените разходи по параграфи. Янчо Илиев отвърна, че всеки може да отиде при финансовите експертите и да получи допълнително информация по всички параграфи.  Така и не стана ясно защо председателят на Общински съвет д-р Милена Енева не можа да обяви официално целия резултат от гласуването на отчета. Същата само обяви, че отчетът се приема с 15 гласа „За“.

Докладната записка за разглеждане и приемане на Бюджет -2013 беше внесена от зам. кметът Янчо Илиев. От обществените обсъждания по населени места е известно, че общата рамка е в размер на 23 598 161 лв. Тъй като той е бил разглеждан обстойно в комисиите съветниците веднага преминаха към кратка дискусия.

Прогнозата за местните  приходи на бюджета е нереалистична и твъде оптимистична, заяви Ива Кусева. Тя се мотивира, че за  данък на придобиване на имущество в сравнение за миналата година няма очаквания за ръст на продажбите за недвижимите имоти, няма тенденции за увеличаване на пазарните цени или за по-голямо търсене. Относно туристическия данък прогнозата също е нереална, защото в сравнение с миналата година се събраха много стари задължения, отпадна плащането на задължителния туристически данък. Ива Кусева прогнозира, че събираемостта няма да се получи, съгласно разчетите, колкото и тя самата да желае това.
„Винаги досега като общински съветник съм била критична към бюджета“, заяви председателят д-р Енева. „Критикувала съм харченето на пари без решението на общинския съвет. Миналата тодина намерихме едно много тежко наследство и аз няма да спра да повтарям, че с тия неразплатени сметки, ако не ни тежаха на шията, общината щеше да придобие друг вид с тия 5 700 000 лв. Това, което ми харесва в бюджета за 2013 г. е, че Поморие ще има велоалея, ще се опитаме да направим един изкуствен плаж за жителите на кв.“ Свобода“, ще се опитаме да направим едно по-безопасно кръстовище в кв. „Св. Георги“ и един паркинг, който ще  поеме голяма част от колите по малките улички в централната част на града.
Това, което не ми харесва е, че отново не ни стигат парите да свържем града и квартала с една сухопътна алея и да направим една нова детска градина, тъй като има големи нужди. Силно се надявам, че следващата година неразплатените ни сметки няма да бъдат вече с такива суми и това, което имаме като приходна част, ще можем да ги вложим в общината, не само в град Поморие“, коментира д-р Енева

Със 16 гласа „За“, 1 – „против“ и 3 – „въздържали се“ съветниците приеха Бюджет – 2013.
След гласуването председателят д-р Енева коментира следното:
„Само не знам каква е позицията на общински съветник, който при гласуването на бюджета се „въздържа“. Изненадана съм колеги, от поведението! Или сте „против“ или сте „за“. Не знам с въздържането дали след това ще имате право да конторолирате и да изисквате и контролирате този бюджет. Според мен се взима явна позиция. Или сте „За“ или сте „против“.
Съветници реплекираха д-р Енева, но се чу какво са казали.

А кметът Иван Алексиев заяви:

Искам да благодаря на Общински съвет Поморие, защото току що, независимо от гласуването Община Поморие има бюджет за 2013 г. Хубав, лош, бюджетът е факт. Годината е пред нас и ще покажем дали е хубав или лош, но по-важното е дали наистина сме направили правилно разчетите, дали ще успеем да изпълним тези рачети, защото е много трудно с малко пари да балансираш изключително много интереси. Интересите на общността са изключително много разностранни. Като се започне от най-малкия човек на тази земя до най-възрастния. Всеки има своите потребности, всеки има своите нужди, всеки иска да получи своето. Благодаря за забележките, които бяха направени! Аз съм убеден, че те са добронамерени с ясното съзнание да подобрим качеството на живот в нашата община така, че ги приемам. Достатъчно говорихме по комисии и на обществените обсъждания. Абсолютно всичко, което е поискано от хората на обществените обсъждания е записано в протоколите. Аз ви уверявам, че имаме ли възможност, имаме ли изпълнение на приходната част много от исканията на хората ще бъдат удоволетворени. Поради тази причина искам да изкажа своята благодарност към Общински съвет Поморие, че е приет Бюджет – 2013.

Бюджетът на общината за 2013 година беше приет от съветниците за по-малко от 1 час.