Състоянието на пътната безопасност на територията на Бургаски регион от 01.01.- 31.10.2012г.

Разпечатай

През десетте месеца  на  2012 г. на територията на Регион Бургас са настъпили  321 ПТП с тежки  последици  с  34 загинали и 370 ранени. Сравнено с резултатите за същия период на 2011 г. се отчита увеличение на произшествията с 5, намаление на    ранените с 16 и на загиналите с 2.

На територията на община Бургас през десетте месеца   на  2012г. са регистрирани  164 ПТП с тежки последици с 8 загинали  и  184 ранени участника в движението, при  208 ПТП с  22 загинали и  253 ранени за същия период на  2011г.

По място на  настъпване тежките ПТП се разпределят както следва:

- В населени места са отчетени  184 тежки ПТП , съставляващи/57,3%/ от общия брой на настъпилите ПТП  за десетте месеца   на  2012г. с  6 загинали /17,6%/  и  202 ранени  /54,6%/.

- В извън населените места злополуките са 137 броя , съставляващи /42,7%/  с   28 загинали/82,4%/  и  168 ранени участника в движението /45,4%/.

- На първокласните пътища са настъпили  52 тежки ПТП/38,0%/ с 13 загинали/46,4%/  и  68 ранени/40,5%/.

- На второкласните пътища са допуснати  32 тежки ПТП/23,4%/ с 4  загинали/14,3%/  и  37 ранени/22,0/.

- На третокласните пътища са регистрирани  26 тежки ПТП/19,0%/ с  7 загинали/25,0%/  и  34 ранени/20,2%/.

Анализът на тежките ПТП за  десетте месеца на 2012г. по: вид на ПТП показва, че с най- висок пътнотранспортен травматизъм са ПТП при които е налице “сблъскване между МПС”/косо,челно,отзад и странично/.  Регистрирани са  86 ПТП   с  12 загинали  и  83 ранени.

След тях  с  относително висока стойност на загиналите  са  ПТП настъпили при  “блъскане на пешеходец. Отчетени са 102 произшествия   с  6 загинали    и  106 ранени .

Следващите  ПТП с висока стойност  на загиналите  са от вида “блъскане на МПС  в препятствие, стълб, дърво, предпазна ограда”.  Настъпили са  61 тежки злополуки  с  5 загинали  и  77 ранени.

По основна причина за настъпване на ПТП се констатира, че 309 ПТП        /96,3 %/от общия брой на регистрираните ПТП за десетте  месеца на 2012 г. са настъпили  поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали 33 /97,1%/ и са ранени 358 участника/ 96,8%/. Следват ПТП настъпили, поради нарушение на пешеходци. За периода са регистрирани 10 ПТП/3,1%/, с 1 загинал /2,9%/ и  9 ранени/2,4%/.

От всички ПТП настъпили по вина на водача с най-голям относителен дял от 51,7% /166/, са ПТП поради несъобразена  скорост . При тях загиналите съставляват 64,7%/22/ от всички загинали при ПТП , поради извършени нарушения на водачите  и   52,7% /195/  ранени. Сравнено със същия период на 2011г се отчита увеличение  и по трите показателя: на  броя на  ПТП с 25  , на ранените с 34  и на загиналите с  1.

За управление на МПС с превишена скорост  през десетте  месеца на  2012г  контролните органи  са констатирали  15769  нарушения . Съставени са 1072 АУАН и  14697 фиша.

Отнемане на предимство на водач на ППС e следващото нарушение на водачите,  довело до настъпването на  53 тежки ПТП/16,5%/  с 5 загинали/14,7/ и 55 ранени/14,9%/.  Сравнено със същия период на 2011г се отчита  увеличение  на броя на  ПТП с  13  и броя  на  ранените  с  7 , а  равенство на загиналите .

За  неспазване на предимство през десетте месеца на тази година  контролните органи  са констатирали  3498 нарушения.  Съставени са 1452 АУАН  и  2046 фиша.

Следват ПТП настъпили поради извършено друго нарушение на водача . Регистрирани са 13 ПТП /4,0%/с 2 загинали/5,9%|/ и 11 ранени/3,0%/. Констатира  се  увеличение на ПТП  с 3, на  загиналите с 1, а намаление на ранените с 1.

За извършени други нарушения на водачите на  ППС  през отчетния период на   тази година  контролните органи  са констатирали 5934 нарушения. Съставени са  2479 АУАН и 3455 фиша.

През десетте  месеца  на  2012 г. пътните полицаи на територията на ОД МВР – Бургас са констатирали  45 027 нарушения, съставили са 16 090 АУАН и  28 378 фиша.

Според разпределението на ПТП по дни от седмицата, като най-аварийни се оказват дните: понеделник – настъпили са 42 ПТП с 9 загинали  и  49 ранени участника , вторник – 55 ПТП с 7 загинали   и  63  ранени  и ден  събота  -  40 ПТП  с  7 загинали   и  44  ранени .

Според времето на настъпване на ПТП, с относително висока стойност на загиналите  се   регистрират във  времевия диапазон  между 15 до 16 часа –24 ПТП с  5 загинали и 27 ранени. Следва  часовия интервал от 02 до 03 часа с 3 ПТП  с  4 загинали   и  22 ранени и часовете между  13 и  14 часа – 25 ПТП   с  3 загинали   и  25 ранени.