88 [Танцовият сезон стартира успешно за КСТ“Поморие“]

88