Теренът на бившата казарма край Поморие вече е с променен статут

Разпечатай

На проведеното днешно заседание на Министерски съвет правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имота в местността „Кротиря“ край Поморие, който е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Теренът от 56 дка е застроен с 21 сгради и шест подземни съоръжения. Промяната в статута ще позволи използването на имота за стопански цели.

Кабинетът  даде съгласието си Министерството на отбраната да продаде и имот с отпаднала необходимост за ведомството и с данъчна оценка 4 159 925,70 лв. Теренът от близо 96 дка и застроен с 14 сгради се намира в местността „Кокалу” край Несебър и е в близост до скандалните дюни.
Имотът не попада в зона по «Натура 2000» или в други защитени екологични територии. Той ще бъде продаден на търг, като първоначалната му цена бъде увеличената с 10 на сто данъчна оценка.