Увеличени са пътно-транспортните произшествия през 2011г. спрямо 2010г. г.

Разпечатай

А  Н  А  Л  И  З

ПО ОТНЕШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН –БУРГАС  от  01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

През 2011г. в регион Бургас са настъпили общо 365 ПТП с тежки последици с  44 загинали  и 449 ранени  участника в движението. Сравнено с 2010г. се  отчита  увеличение  и по трите показателя: на   броя на произшествията с 36, на загиналите  с 5   и на  ранените с 50. Общо регистрираните ПТП с материални щети за този период са 1797 бр. ,  при 2052 бр. за същия период на 2010г.

На територията на община Бургас  за 2011г. са регистрирани  242 ПТП с тежки последици с  28 загинали и  298 ранени участника в движението,при  205 ПТП с 11 загинали  и 259 ранени за 2010г. Констатира се увеличение  и по трите показателя: на   броя на произшествията с 37 , на загиналите  с 17  и на  ранените с 39.

По място на настъпване на  тежките ПТП се разпределят както следва:

- В населено място са настъпили 233 ПТП /63,8%/ от общия брой ПТП с                          тежки последици за 2011г. , с 16 загинали  /36,4%/ и  252 ранени /56,1%/

              В гр.Бургас местата с концентрацията на ПТП с тежки последици са на следните улици:

1. Ул.”Тодор Александров” -18 ПТП с  2  загинали и 28 ранени.

2. Бул. “Демокрация”- 9 ПТП с 2 загинали  и 8  ранени

           3. Бул. “Иван Вазов”- 3 ПТП с 2 загинали  и 1  ранен

           4. Бул. “ Захари Стоянов”- 17 ПТП с 1 загинал и 16 ранени.

           5. Бул. “Стефан Стамболов”- 26 ПТП с 1 загинал и  27 ранени.

 

- В извън населено място са регистрирани 132 тежки злополуки /36,2%/ с 28 загинали/63,6%/ и  197 ранени /43,9%/ .

- На първокласните пътища са настъпили  56 тежки ПТП/42,4%/ с 16 загинали/57,1%/  и  102  ранени/51,8%/.

- На второкласните пътища са допуснати  26 тежки ПТП/19,7%/ с 3 загинали/10,7%/  и  30 ранени/15,2/.

- На третокласните пътища са регистрирани  24 тежки ПТП/18,2%/ с 3 загинали/10,7%/ и  33 ранени/16,8%/.

 

На ПП-I-6 и ПП-I-9 концентрацията на  тежките ПТП  е  както следва:

I. ПП-I-6

   1.  На  км.482,100  – разклон за гр.Българово– 4 ПТП с  4 загинали  и  4 ранени.

2. На  км.434,000  -2 км. източно  от с. Венец – 2 ПТП с  1 загинал   и   3  ранени.

3. На км.476,500  -1км. западно от разклон за с.Съдиево – 1 ПТП с  1 загинал   и   4  ранени.

 

II. ПП-I-9

 1.  На км.254,200  – 2 км. Преди р-н с.Извор посока с. Маринка  – 2 ПТП с  2  загинали и  10 ранени.

    2.На км.177,000 100м. Преди разклона за с. Иракли  – 1 ПТП с    2 загинали и  12 ранени.

3. На км.247,000  – до бензиностанция “Пода” – 3 ПТП с   1 загинал  и  2 ранени.

III. Път-II-99

     1. На  км.9,500  -на 1 км. преди разклона за с. Атия -1 ПТП  с  1 загинал и  1 ранен .

      2. На  км.11,000  -на 500 м.  след разклона за с. Атия -1 ПТП  с  1 загинал .  

Анализът на тежките злополуки за 2011г.по: вид на ПТП  показва, че техния брой е най-голям при “блъскане на пешеходец”. Отчетени са 137 произшествия, с 17 загинали и  126 ранени. Съпоставено със същия период на  2010г. се констатира увеличение и по трите показателя: на броя на  ПТП с 33,  на загиналите с 7  и  на     ранените с 27.

Следват ПТП от вида  “сблъскване между  МПС ”. За периода са регистрирани 109 злополуки  с 16 загинали   и  176 ранени. Сравнено с данните за 2010 г.  се отчита  увеличение и   по трите показателя: на броя на  ПТП с 7 ,  на загиналите с  5  и  на     ранените с 38.

При “блъскане  в  стълб, дърво , предпазна ограда ” са настъпили  50 тежки ПТП  ,  с  5 загинали   и  58 ранени.  Спрямо 2010 г. се  констатира  намаление  и   по трите показателя: на броя на  ПТП с 1 ,  на загиналите с  3  и  на ранените с 18.

По основна причина за настъпване на ПТП се констатира, че 346 ПТП        /94,8 %/от общия брой на регистрираните ПТП  през  2011г са настъпили поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали 40 участника/90,9%/ и са ранени 434 участника/96,7%/.Следват ПТП настъпили, поради нарушение на пешеходец .За периода са регистрирани 12 ПТП/3,3%/, с 3 загинали /6,8 %/ и 9 ранени/2,0%/

Несъобразената  скорост  като нарушение на водачите е водеща   причина за настъпилите ПТП  с тежки последици. За 2011г. са регистрирани 166 ПТП   с  23 загинали  и  194 ранени Сравнено с  2010г се отчита намаление  на   броя на  загиналите с  4 , а увеличение на броя на ПТП с 21   и на ранените с 15.

За управление на МПС с превишена скорост през 2011г.   контролните органи  са констатирали  13903  нарушения . Съставени са 2762 акта  и 11141 фиша. Сравнено с 2010г. се отчита  увеличение на установените нарушения за превишена скорост  с  2762 бр.

          Отнемане на предимство е следващото нарушение на водачите, довело до  настъпването на 78 тежки ПТП с 7 загинали и 89 ранени участника.Съпоставено с 2010г. се  отчита  увеличение на    броя на  ПТП с 3 и загиналите също с 3, а намаление на  ранените 3.

За неспазване на предимство през 2011г. контролните органи са констатирали  5804 нарушения. Съставени са 2510 акта и 3294 фиша. Съпоставено  с 2010г. се отчита увеличение  на констатираните нарушения  с 271 бр.  

По дни от седмицата , най-тежка е обстановката в понеделник, настъпили са 55 ПТП , с  9 загинали  и   63  ранени участника . Следва ден петък - 62  ПТП  с  8 загинали  и  74 ранени   и  ден  вторник -  59  ПТП  , с  7  загинали  и  75 ранени.

Най-тежка е обстановката в часовете  от  18 до 19  часа -36 ПТП  с 5 загинали  и  40 ранени.   Следва интервала от 20 до 21 часа -19 ПТП с  5  загинали  и  27  ранени  и часовете между 06 и 07 часа -7 ПТП  с  5 загинали   и  9  ранени.

Етикети: ,