Улеснява се достъпът до съдебна информация за незрящи

Разпечатай

В Несебърския районен съд  бе  презентиран новият софтуерен продукт Speech lab 2.0,дарение по Програмата за развитие на съдебната система, за хора с увредено зрение, както и за неграмотни.

 В присъствието на служителите на съда и хора в неравностойно социално положение демонстрацията на софтуера бе извършена от районния съдия Мария Берберова-Георгиева.

Продуктът улеснява гражданите с увредено зрение и неграмотните участници в съдебния процес тъй като чрез него автоматично се трансформират текстовете на съдебните актове в естествена синтезирана реч и говор,а електронният четец  обезпечава равна възможност на тези уязвими групи граждани да получават съдебна информация.

Чрез специализирания софтуер се  преобразуват текстовите файлове на протоколи от заседания, разпореждания,о пределения и съдебни решения в естествен говор.Системата може да се ползва за запознаване с текстове от съдебните актове, както в съдебните зали, така и в специализираните служби на съда.

                                                                           Максим МОМЧИЛОВ