- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас ще приема студенти по нова специалност

Posted By Константин Златаров On 03/02/2011 - 18:04 ч. @ 18:04 In Технологии | Comments Disabled

С решение от 27.01.2011 г. на Академичния съвет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас, от новата учебна 2011/2012 година ще се приемат студенти по специалността „Зелена химия” за образователно-квалификационната степен „Магистър”.

Зелената химия е част от общата световна тенденция към създаване на „устойчиви технологии”, с които да се намали или отстрани производството и употребата на опасни за хората и природата химически продукти.

Магистърската програма е насочена към днешните и бъдещите потребности на реалното производство, затова има подчертан технологичен, инженерен характер. Съгласно учебния план на специалността, ще се изучават актуалните за общественото развитие проблемни теми за създаване на чисти и безопасни методи за производство, използването на възобновяеми суровини и енергийни източници, инженерните решения в тази посока. Включени са и въпроси за европейското и българското законодателство, международните и наши организации, които работят за въ
веждане на зелените технологии, методите за управление на науката и фирмите за бързо внедряване на такива технологии.

Основна цел на обучението е да се подготвят магистър-инженери за производствени предприятия и фирми, научни и научноизследователски, проектантски и консултантски институти. Същите могат да работят и като преподаватели в университети, колежи и специализирани средни училища в тази област.

За повече информация:
Доц. д-р Милчо Скумов
Ръководител на катедра „Органични химични технологии”
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
056 858 238; 0885 108 713

Bookmark/Favorites [1]Svejo [2]Google Bookmarks [3]Delicious [4]StumbleUpon [5]Facebook [6] [7]Сподели [8]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%e2%80%9e%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b4-%d1%80-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%e2%80%9d-9660/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[2] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2582-%25e2%2580%259e%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2584-%25d0%25b4-%25d1%2580-%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25e2%2580%259d-9660%2F&linkname=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%E2%80%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B4-%D1%80%20%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%9D%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D1%89%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2582-%25e2%2580%259e%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2584-%25d0%25b4-%25d1%2580-%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25e2%2580%259d-9660%2F&linkname=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%E2%80%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B4-%D1%80%20%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%9D%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D1%89%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2582-%25e2%2580%259e%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2584-%25d0%25b4-%25d1%2580-%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25e2%2580%259d-9660%2F&linkname=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%E2%80%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B4-%D1%80%20%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%9D%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D1%89%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2582-%25e2%2580%259e%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2584-%25d0%25b4-%25d1%2580-%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25e2%2580%259d-9660%2F&linkname=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%E2%80%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B4-%D1%80%20%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%9D%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D1%89%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2F%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2582-%25e2%2580%259e%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2584-%25d0%25b4-%25d1%2580-%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25e2%2580%259d-9660%2F&linkname=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%E2%80%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B4-%D1%80%20%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%9D%20%D0%B2%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D1%89%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

[7] : http://radiomilena.com/news/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%e2%80%9e%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b4-%d1%80-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%e2%80%9d-9660/

[8] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.