Условия за ползване и конфиденциалност

Условия за ползване информация от RadioMilena.com

Материалите в този сайт са обект на авторско право.
При използване на  авторска информация от сайта е задължително позоваването на RadioMilena.com.
Включването на връзки към материали в RadioMilena.com е свободно.
Ще ви бъдем благодарни, ако ни информирате при включването на такава връзка във Вашия сайт.

Условия и правила за коментарите в сайта
С написването на мнение или коментар Вие се съгласявате доброволно и безусловно с обявените тук условия:

* Коментарите в RadioMilena.com са публично място за обмяна на мнения и идеи, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА ПУБЛИКУВАНИЯ МАТЕРИАЛ.
* Правата за разпространение на текстовете, публикувани във коментарите, принадлежат на RadioMilena.com
* Собственикът на RadioMilena.com не носи никаква отговорност за съдържанието, формата и достоверността на публикуваните коментари и мнения, които се контролират от автоматична програма.
Отговорността за съдържанието на конкретния коментар принадлежи на автора му. Неговото IP ще бъде предоставено единствено и само на компетентните органи, в предвидените от закона случаи.
* Собственикът на RadioMilena.com не се задължава да извършва арбитраж по възникнали спорове и конфликти и не носи отговорност за това.
* Автора на коментар се задължава да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст и др, които:
- съдържат заплаха за физическата цялост и неприкосновеност на други лица;
- нарушават правата и свободите на гражданите според Конституцията на Република България или човешките права според международните актове;
- представляват търговска, служебна, държавна и/или друга тайна и друг вид конфиденциална информация;
- накърняват доброто име на другиго;
- да спазва българското законодателство и приложимите международни закони;
* Собственикът на RadioMilena.com няма задължението и обективната възможност да контролира, проверява или коригира информацията, предоставена от трети лица;
* Екипът на RadioMilena.com ви уведомява, че автоматично ще се премахват  всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
* Собственикът на RadioMilena.com има право, но не и задължение да премахва, изтрива и ограничава информация във коментарите.
* Коментиращият е длъжен да обезщети Собственика на RadioMilena.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително разходи за правно обслужване и съдебни такси, настъпили в следствие на предявени искове на трети лица и/или държавни органи поради информация, която потребителя е разпространил публично чрез коментарите в сайта.
* RadioMilena.com си запазва правото да променя правилата без предварително предупреждение.