Ученици посетиха Районния съд в Несебър в Деня на отворените врати

Разпечатай

Учениците от VIII б клас на СОУ”Любен Каравелов” – Несебър, придружени от директора на учебното заведение Тодорка Желязкова и класния си ръководител Авлига Събева посетиха Районния съд в Деня на отворените врати с цел повишаване на правната култура и запознаване с работата на органите на съдебната власт.

Председателят на Районния съд Й.Майска-Иванова запозна учениците с пътя на гражданските дела в съда. Те разбраха, че тези дела се съхраняват в зелени папки и се образуват по повод на постъпили искови молби. На достъпен език беше представено разглеждането на едно дело, възможностите за обжалване на по-горна инстанция и постановяването на решение. Акцентира се върху публичността в работата на съдебната власт.
Районният прокурор С.Станева разясни при какви обстоятелства се образуват наказателни дела и основните етапи на работа при тях. 8-класниците научиха, че и непълнолетните носят наказателна отговорност за извършени от тях противообществени деяния.
Съдия М. Берберова-Георгиева показа на децата къде в съдебната зала са местата на прокурора, адвокатът на подсъдимия, съдебния състав и секретаря. Тя разясни, че най-често срещаните престъпления при малолетните са свързани с кражби, употреба и разпространение на наркотици, повреда на имущество, телесна повреда и модерните напоследък бомбени заплахи. За Бургаска област най-повтарящото се престъпление е за разпространение на марихуана.
Инспекторът от  Детската педагогическа стая към РПУ-Несебър Д. Димов в шеговит стил заяви, че книгата променила съдбата на най-много хора е наказателния кодекс. Той посъветва тийнейджърите да не действат импулсивно, преди всяко действие да помислят за последствията и да се съобразяват със законите.
В края на срещата учениците от VIII б клас изявиха желание отново да посетят Районния съд, разбира се не в ролята на обвиняеми, защото запознаването с характера на работата на съдии, прокурори, полицаи и адвокати би им помогнало да се предпазят от извършването на престъпления или да станат жертва на такива. Всеки 8-класник получи оригинален свитък с Правила на процеса и Правила за постановяване на присъда, в които се изхожда от презумцията, че всеки е невинен до доказване на противното.

                                                 Мара МОМЧИЛОВА

Етикети: