Цветан Цветанов ще присъства в Бургас 13-та годишна среща на ръководителите на граничните служби на черноморските държави

Разпечатай

Министърът на вътрешните работи – Цветан Цветанов ще присъства на 13-та годишна среща на ръководителите на граничните служби на черноморските държави, която ще стартира утре – 12.12.т.г.

Международната среща ще се проведе от 12 до 14 декември, като на нея България ще поеме председателството на Форума от турската страна.

През месец май 2000 г. в Истанбул е проведена първата среща на ръководителите на граничните служби на черноморските страни. Делегациите на участващите шест държави – България, Румъния, Украйна, Руската Федерация, Грузия и Турция  решават срещата да стане ежегодна и да се превърне във форум за развитие на сътрудничество между службите за гранична брегова охрана. Основната цел е да се изгради механизъм за обмяна на опит в името на сигурността в Черноморския регион.

Председателството на Форума е на ротационен принцип за срок от една година.
През 2006 г. е подписано многостранно Споразумение за сътрудничество между  граничните служби в Черно море, съгласно което страните организират национални координационни центрове на базата на националните служби за гранична охрана съгласно своето националното законодателство.

Споразумението определя Черноморския граничен координационен и информационен център в Бургас за постоянно действащ орган за осигуряване на взаимодействието между националните гранични координационни центрове на черноморските държави.

Черноморският граничен координационен и информационен център непрекъснато следи оперативната обстановка, анализира и прогнозира нейното развитие, поддържа база данни за заподозрени кораби и лица. Той координира действията между ръководните и изпълнителни структури при съвместни операции за противодействие на трансграничната престъпност, при търсене и спасяване на бедстващи плавателни и летателни средства и хора.