351 ПТП за 11 месеца в областта

Разпечатай

През единадесетте месеца на 2012 г. на територията на Регион Бургас са настъпили 351 ПТП с тежки последици с 41 загинали и 412 ранени. Сравнено с резултатите за същия период на 2011 г. се отчита увеличение на произшествията с  10, намаление на ранените с 10 и равенства на загиналите съобщиха от пресцентъра на ОДМВР Бургас.

На територията на община Бургас през единадесетте месеца на 2012 г. са регистрирани 185 ПТП с тежки последици с 12 загинали и 209 ранени участника в движението, при 224 ПТП с 26 загинали и  277 ранени за същия период на 2011 г.

По място на  настъпване тежките ПТП се разпределят както следва:

- В населени места са отчетени  203 тежки ПТП, съставляващи/57,8%/ от общия брой на настъпилите ПТП  за единадесетте месеца на  2012г. с 8 загинали /19,5%/  и   229 ранени  /55,6%/.

- В извън населените места злополуките са 148 броя , съставляващи /42,2%/  с   33 загинали/80,5%/  и  183 ранени участника в движението /44,4%/.

- На първокласните пътища са настъпили 59 тежки ПТП/39,9%/ с 17 загинали/51,5%/  и  79  ранени/43,2%/.

- На второкласните пътища са допуснати 33 тежки ПТП/22,3%/ с 4  загинали/12,1%/  и  38 ранени/20,8/.

- На третокласните пътища са регистрирани 27 тежки ПТП/18,2%/ с 7 загинали/21,2%/  и  35 ранени/19,1%/.

Анализът на тежките ПТП за  единадесетте месеца на 2012 г. по : вид на ПТП показва, че с най-висок пътнотранспортен травматизъм са ПТП при които е налице “сблъскване между МПС”/косо,челно,отзад и странично/. Регистрирани са 93 ПТП   с  16 загинали и 129 ранени.

След тях с относително висока стойност на загиналите  са  ПТП настъпили при  “блъскане на пешеходец “. Отчетени са 115 произшествия с 7 загинали  и 118 ранени.

Следващите  ПТП с висока стойност  на загиналите  са от вида “блъскане на МПС  в препятствие, стълб, дърво, предпазна ограда”.  Настъпили са  64 тежки злополуки  с  6 загинали и 80 ранени.

По основна причина за настъпване на ПТП се констатира, че 336 ПТП        /95,7 %/от общия брой на регистрираните ПТП за единадесетте  месеца на 2012 г.  са настъпили  поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали 39 и са ранени 398 участника. Следват ПТП настъпили, поради нарушение на пешеходци. За периода са регистрирани 12 ПТП/3,4%/, с 2 загинали /4,9%/ и  10 ранени/2,4%/.

        От всички ПТП настъпили по вина на водача с най-голям относителен дял от 50,7% /178/, са ПТП поради несъобразена  скорост . При тях загиналите съставляват 65,8%/27/ от всички загинали при ПТП, поради извършени нарушения на водачите  и   51,9% /214/  ранени. Сравнено със същия период на 2011 г. се отчита увеличение  и по трите показателя: на  броя на  ПТП с 25, на ранените с 39  и на загиналите с  4.

За управление на МПС с превишена скорост през единадесетте месеца на  2012 г. контролните органи са констатирали 16747  нарушения. Съставени са 1176 АУАН и  15571 фиша.

       Отнемане на предимство на водач на ППС e  следващото нарушение на водачите, довело до настъпването на 57 тежки ПТП/16,2%/ с 5 загинали/12,2/ и 64 ранени/15,5%/. Сравнено със същия период на 2011г се отчита  увеличение  на  броя на  ПТП с  15  и броя  на  ранените с 12, а  равенство на загиналите.

За неспазване на предимство през единадесетте месеца на тази година  контролните органи са констатирали 3817 нарушения. Съставени са 1531 АУАН  и  2286 фиша.

През единадесетте  месеца  на  2012г. пътните полицаи на територията на ОД МВР – Бургас са констатирали  48767 нарушения , съставили са 17047 АУАН   и  31074 фиша.

Според разпределението на ПТП по дни от седмицата, като най-аварийни се оказват дните : понеделник – настъпили са 44 ПТП с 10 загинали и 57 ранени участника, вторник – 63 ПТП с  9 загинали и 74  ранени и ден събота  -  44 ПТП с 8 загинали и  47 ранени.

Според времето на настъпване на ПТП, с относително висока стойност на загиналите се регистрират във времевия диапазон между 17 до 18 часа – 28 ПТП с 6 загинали и 32 ранени. Следва часовия интервал от 15 до 16 часа с 26 ПТП с 6 загинали   и  29  ранени и часовете между  02 и  03 часа – 3 ПТП с  4 загинали и 2 ранени.

Етикети: