4158 гласуваха в община Поморие

Разпечатай

4158 е броят на жителите от община Поморие или 17.7%, които гласуваха днес, в националния референдум. От тях 2309 са „За“ развитие на ядрената енергетика, а 1808 „Против“. RadioMilena.com успя да се сдобие с резултатите от гласуванията във всички секции на територията на общината. Ще припомним, че през месец юли, по инициатива на БСП, в Поморие и общината бяха събрани 2064 подписа за провеждането на днешния референдум.

секция бр. избиратели за против невалидни общо
1 Александрово 65 17 14 31
2 Ахелой 534 50 31 81
3 Ахелой 419 45 41 86
4 Ахелой 456 46 29 1 76
5 Ахелой 425 44 34 78
6 Бата 495 40 23 4 67
7 Бата 365 19 16 35
8 Белодол 405 99 11 1 112
9 Габерово 494 92 4 4 100
10 Гълъбец 496 22 9 2 31
11 Гълъбец 450 37 23 1 61
12 Дъбник 910 74 7 81
13 Каменар 262 32 38 1 71
14 Каблешково 561 25 23 48
15 Каблешково 435 10 17 27
16 Каблешково 617 50 46 96
17 Каблешково 605 22 47 69
18 П-е СОУ Ив. Вазов 685 88 64 1 153
19 П-е СПТУ 417 45 45 3 93
20 П-е СОУ Ив. Вазов 570 58 95 153
21 П-е СОУ Ив. Вазов 459 34 51 85
22 П-е СПТУ 526 80 60 1 141
23 П-е СПТУ 556 43 42 1 86
24 П-е у-ще Ив. Вазов 652 56 103 4 163
25 П-е уще Ив. Вазов 811 93 92 185
26П-е у-ще Ив. Вазов 605 41 63 104
27 П-е СПТУ 222 25 29 1 55
28 П-е ОУ Хр. Ботев 543 83 68 4 155
29 П-е ОУ Хр. Ботев 913 65 75 1 141
30 П-е ОУ Хр. Ботев 460 54 46 100
31 П-е КИЦ кв. Север 580 65 41 2 108
32 П-е КИЦ кв. Север 711 42 12 54
33 П-е Клуб пенсионер 424 64 54 118
34 Лъка 118 19 19 38
35 Медово 272 16 19 35
36 П-е ОУ Хр. Ботев 417 30 51 1 82
37 П-е ОУ Хр. Ботев 579 75 48 2 125
38 П-е у-ще Ив. Вазов 620 40 67 107
39 П-е  у-ще Ив. Вазов 583 65 50 115
40 П-е КИЦ кв. Север 833 38 14 52
41 Козичино 189 31 11 1 43
42 Дом Горица 45 11 9 20
43 Горица 579 45 31 76
44 Порой 700 66 19 85
45 Страцин 406 63 20 1 84
46 Страцин 618 56 13 4 73
47 Косовец 210 40 22 1 62
48 П-е МБАЛ 30 10 17 1 28
49 П-е СБР-Военен санат. 129 44 45 89
23456 2309 1808 43 4158