54 850 лв. за жители в тежко здравословно и финансово положение,100 000 лв. за футбола ще гласува Общински съвет Несебър

Разпечатай

 

На последното си за годината заседание, насрочено за 14 декември, общинските съветници в Несебър ще гласуват за отпускане на средства за църквите в две несебърски села, за възобновяване дейността на т.н. общински театър и еднократни помощи за 133 души-жители на община Несебър в затруднено здравословно и финансово състояние

 Председателят на Общинският съвет Благой Филипов предлага за ремонти и довършително монтажни работи за църквата в Оризаре да се отпуснат 8 000 лв, а за тази в Гюльовца-25 500. С друга докладна записка той предлага и 5 000 лв за възобновяване дейността на т.н. общински театър. Филипов е вносител и на докладна за отпускане на еднократна помощ за 112 жители на общината в тежко финансово и здравословно състояние. Секретарят на Община Стоянов предлага допълнително още за 20 жители, като общата сума възлиза на 54 850 лв.

Кметът Николай Димитров е вносител на предложение за  още 100 000 лв за ОФК “Несебър” , а с друга докладна-учредяване на безвъзмездно право на общински имот на СНЦ “Клуб по спортни танци-Несебър”. Димитров предлага  и създаване на доброволно формирование за защита при бедствия.

По проекта за дневен ред от 33 т., съветниците ще гласуват и за утвърждаване на правилник за устройство на музей “Старинен Несебър”.

Всичко това ще се случи на фона на предложението на кмет Димитров за актуализация на бюджета за 2012.

Максим МОМЧИЛОВ