EVN:Юлските фактури за първата група клиенти могат се заплащат по-рано на каса

Разпечатай

EVN Bulgaria напомня, че от 1.07.2010 г. са в сила нови цени на електроенергията по
решение на ДКЕВР
С цел по-добро и бързо обслужване дружеството успя още преди 1 август 2010 г. да зареди
фактурите по касовите салони за първата група клиенти, които заплащат своето консумирано
електричество от 1-во до 15-то число на месеца. От 27.07.2010 г., тези клиенти могат да
заплащат своите фактури на каса. По този начин те имат възможност да заплащат сметките си
за консумирана електроенергия през юли по-рано от официално посочената във фактурата
дата.
Във връзка с въведените нови цени на електроенергията от 1 юли 2010 г., по решение на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), ЕВН България
Електроснабдяване АД напомня, че консумираната от клиентите електроенергия се отчита по
новите тарифи, считано от тази дата.
Изготвянето на фактурите за месец юли е извършено на базата на реална консумация като
произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни до 30 юни включително, по
среднодневната консумация за месеца на абоната и броя на дните от 1 юли до датата на
отчитане през юли, отново по среднодневната консумация. Oбщият брой отчетени дни отговаря
на обичайния период от 30 дни, според индивидуалното отчитане на всеки клиент. Датата на
отчитане на всеки отделен клиент е вписана в неговата фактура за изразходвана
електроенергия.
Такава практика при въвеждане на промяна на цените на електроенергията се прилага от
години в страните от Европейския Съюз.
Като част от своите услуги, ЕVN Bulgaria предостави възможността за самоотчет на
консумираното електричество към 01.07.2010 г.
ЕVN Bulgaria предоставя възможност и за предварителна проверка на стойността на фактурата.
Това може да стане с услугата за автоматична проверка на денонощен телефонен номер 0700
10 207 (необходимо е да се въведе ИТН) или на интернет страницата www.evn.bg.
EVN Bulgaria остава на разположение на своите клиенти във всички КЕЦ на дружеството, на
email: info@evn.bg, на интернет станицата ни www.evn.bg, както и на денонощните ни телефони
0700 1 7777 – за информация и 0700 1 0007 – за аварии (на цената на един градски разговор за
абонати на Виваком за територията на цялата страна).

Етикети: