EVN България планира 41,7 млн. лв. инвестиции в област Бургас през 2012 г.

Разпечатай

Мениджмънтът на EVN България се срещна с Областния управител на област Бургас г-н Константин Гребенаров и представители на ръководството на община Бургас. Целта на станалите вече традиционни срещи е да се поддържа редовният диалог между ръководството на дружеството и местната държавна и общинска власт в Югоизточна България.

 

На срещите беше представена информация за инвестиционните планове на EVN България в областта за 2012 г. и за развитието на големите проекти в компанията. Инвестиционната и ремонтна програма на EVN България за oбласт Бургас през 2012 г. е продължение на активната инвестиционна дейност на дружеството в региона. За тази година в област Бургас дружеството планира да вложи 41,7 млн. лева за подобряване качеството на електрозахранване. Основната част от средствата са директни инвестиции в електроразпределителната мрежа и съоръжения във всички общини в областта, както и за продължаващо развитие на мрежата в курортните комплекси. Някои от по-важните проекти за 2012 г. в област Бургас са:

 

  • изграждане на над 91 900  метра нови кабелни линии и електропроводи средно напрежение
  • изграждане на 148 300 метра нови кабелни линии и електропроводи ниско напрежение
  • 109 нови трафопоста
  • 1 нова възлова станция
  • продължаване реконструкцията на съществуваща мрежа
  • продължава изнасянето на отчета на консумираната електроенергия на границата на собственост.

 

С инвестиционна и ремонтна програма за 2012 г. EVN България Електроразпределение акцентира върху изграждане на нови мрежи и съоръжения, както и върху сигурността на електрозахранването. Общата инвестиционна и ремонтна програма на EVN България в цяла Югоизточна България за 2012 г. възлиза на 128,2 млн. лв.