- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

EVN България планира 41,7 млн. лв. инвестиции в област Бургас през 2012 г.

Posted By Константин Златаров On 30/01/2012 - 14:13 ч. @ 14:13 In Бизнес | Comments Disabled

[1]Мениджмънтът на EVN България се срещна с Областния управител на област Бургас г-н Константин Гребенаров и представители на ръководството на община Бургас. Целта на станалите вече традиционни срещи е да се поддържа редовният диалог между ръководството на дружеството и местната държавна и общинска власт в Югоизточна България.

 

На срещите беше представена информация за инвестиционните планове на EVN България в областта за 2012 г. и за развитието на големите проекти в компанията. Инвестиционната и ремонтна програма на EVN България за oбласт Бургас през 2012 г. е продължение на активната инвестиционна дейност на дружеството в региона. За тази година в област Бургас дружеството планира да вложи 41,7 млн. лева за подобряване качеството на електрозахранване. Основната част от средствата са директни инвестиции в електроразпределителната мрежа и съоръжения във всички общини в областта, както и за продължаващо развитие на мрежата в курортните комплекси. Някои от по-важните проекти за 2012 г. в област Бургас са:

 

  • изграждане на над 91 900  метра нови кабелни линии и електропроводи средно напрежение
  • изграждане на 148 300 метра нови кабелни линии и електропроводи ниско напрежение
  • 109 нови трафопоста
  • 1 нова възлова станция
  • продължаване реконструкцията на съществуваща мрежа
  • продължава изнасянето на отчета на консумираната електроенергия на границата на собственост.

 

С инвестиционна и ремонтна програма за 2012 г. EVN България Електроразпределение акцентира върху изграждане на нови мрежи и съоръжения, както и върху сигурността на електрозахранването. Общата инвестиционна и ремонтна програма на EVN България в цяла Югоизточна България за 2012 г. възлиза на 128,2 млн. лв.

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/evn-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-417-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bb%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-18530/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2009/12/evn1.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0-417-%25d0%25bc%25d0%25bb%25d0%25bd-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8-18530%2F&linkname=EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%2041%2C7%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%202012%20%D0%B3.

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0-417-%25d0%25bc%25d0%25bb%25d0%25bd-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8-18530%2F&linkname=EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%2041%2C7%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%202012%20%D0%B3.

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0-417-%25d0%25bc%25d0%25bb%25d0%25bd-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8-18530%2F&linkname=EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%2041%2C7%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%202012%20%D0%B3.

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0-417-%25d0%25bc%25d0%25bb%25d0%25bd-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8-18530%2F&linkname=EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%2041%2C7%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%202012%20%D0%B3.

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25bb%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0-417-%25d0%25bc%25d0%25bb%25d0%25bd-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8-18530%2F&linkname=EVN%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%2041%2C7%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BB%D0%B2.%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%202012%20%D0%B3.

[8] : http://radiomilena.com/news/evn-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-417-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bb%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-18530/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.