EVN България: Половината от клиентите имат консумация за месец декември 2012 г. до 300 киловатчаса

Разпечатай

По нива на потребление дружеството отчита покачване на средните стойности на сметките спрямо декември 2011 г.

 

При над 48% от клиентите на EVN България консумацията на електроенергия за декември 2012 г. е в рамките до 300 киловатчаса. Това показва анализa на дружеството за потреблението и средните месечни сметки сред битовите клиенти за месец декември 2012 г. Така половината от клиентите на EVN България имат средна фактура за потребена електроенергия  от 19,96 лв. без ДДС. Сравнено с декември 2011 г. потребление до 300 киловатчаса са имали 44,8% от клиентите като средната стойност на техните фактури е била 17,3 лв. без ДДС.

 

По-голямо потребление – от 300 до 1000 киловатчаса за декември 2012 г. EVN България отчита  при 28,3% от клиентите. За тях средната стойност на фактурите е 81,83 лв. без ДДС. През декември 2011 г. клиентите с консумация в тези рамки са били 30,1% и са имали средна стойност на фактурата от 75,5 лв. без ДДС.

 

За последния месец на 2012 г. други 2,6% от клиентите имат консумация,  надхвърляща 1000 киловатчаса. За тях средната сметка е 218,57 лв. без ДДС. През декември 2011 г. клиентите от тази група са били 4,55%, а средната стойност на фактурата е била 193,7 лв. без ДДС.

 

Средноаритметичната стойност на декемврийските сметки за електроенергия за всички битови клиенти на EVN България в Югоизточната част на страната е 48,63 лв. без ДДС, сочи още анализът. Това е с 5,76 лв. повече спрямо средната сметка за месец ноември 2012 г., когато е била 42,87 лв. без ДДС.

 

Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия. Важно е да се уточни и че това са средни стойности на фактури по отделни нива на потребление и не могат да се отнесат към даден конкретен случай, т.е. възможни са различия в месечната фактура за електрическа енергия. Консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална и зависи от режима и интензивността на използване на електроенергия, от степента на енергийна ефективност в конкретния имот и от цялостната култура на енергоползване на всеки клиент.

 

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.

Етикети: