EVN България продължава процеса за модернизация на отчитането на електроенергията

Разпечатай

Еднoкратната промяна в периода на отчитане през месец октомври ще засегане общо 6224 клиенти на дружеството, които ще бъдат индивидуално уведомени  
EVN България продължава процеса по модернизация на отчитането на електроенергията за битови и малки стопански клиенти, който стартира през 2008 г. с цел повишаване на ефективността и подобряване на качеството на услугата.

 

В тази връзка за някои клиенти през октомври 2012 г. ще настъпи еднократна промяна в графика за отчитане на консумираната електроенергия. С оглед на това е възможно само за октомври 2012 г. отчетният период за някои от клиентите да обхваща по-кратък или по-дълъг период от време от предвиденото в Общите условия на дружеството (около 30 дни). По-късите или по-дълги периоди на отчитане ще бъдат само за периода от 1-ви октомври до 31-ви октомври 2012 г. При последващите месечни отчитания отчетният период ще продължи да бъде около 30 дни (както е предвидено в Общите условия).
Еднократната промяна ще обхване следните населени места и брой клиенти:

 

  • Св. Влас, к .к. Слънчев бряг  - общо 5047 клиента,
  • гр. Ахтопол – 367 клиента,
  • гр. Ямбол – 259 клиента,
  • гр. Казанлък – 23 клиента,
  • с. Леново, община Асеновград – 528 клиента.

 

Във връзка с тази еднократна промяна за част от клиентите е възможно да настъпи актуализация и на сроковете за плащане. Напомняме, че утвърдените от дружеството срокове за заплащане на консумирана енергия са:

 

  • I група – от 1-во до 15-то число на месеца
  • II група – от 11-то до 25-то число на месеца.

 

Промяната в срока за плащане при клиентите, преминаващи от I група към II група или обратно, ще влезе в сила за октомврийската фактура, която се плаща през ноември 2012 г. Тази промяна ще остане в сила и за последващите месечни фактури.

 

Всеки един клиент може да види конкретния срок, за който е отчетена неговата консумация на електроенергия в издадената от дружеството фактура.

С цел максимално доброто информиране на клиентите, EVN България ще уведоми писмено всеки един клиент за промяната. Допълнително всеки клиент може да се информира и на денонощен телефон 0700 1 7777, както и на място в обслужващия EVN Офис.

 

 

Етикети: