EVN България продължава процеса по модернизация на отчитане на консумираната електроенергия

Разпечатай

При някои клиенти е възможно да има разлики в периода на отчитане само за ноемврийската фактура

EVN България продължава процеса по модернизация на отчитането на електроенергията за битови и малки стопански клиенти. Той стартира още през 2008 г. с цел повишаване на ефективността и подобряване на качеството на услугата.

В тази връзка за някои клиенти през ноември 2012 г. ще настъпи еднократна промяна в графика за отчитане на консумираната електроенергия. С оглед на това е възможно само за ноември 2012 г. отчетният период за някои от клиентите да обхваща по-кратък или по-дълъг период от време от предвиденото в Общите условия на дружеството (около 30 дни). По-късите или по-дълги периоди на отчитане ще бъдат само за периода от 1-ви ноември до 30-ти ноември 2012 г. При последващите месечни отчитания отчетният период ще продължи да бъде около 30 дни (както е предвидено в Общите условия).

Еднократната промяна ще обхване клиенти от следните населени места:

 

 • гр. Пазарджик – 251 клиенти
 • гр. Пловдив – 687 клиенти
 • гр. Асеновград – 242 клиенти
 • гр. Кърджали – 141 клиенти
 • гр. Хасково – 236 клиенти
 • гр. Златоград – 175 клиенти
 • с. Черна гора, община Братя Даскалови – 111 клиенти
 • с. Манолово, община Павел баня – 212 клиенти
 • гр. Ямбол – 562 клиенти
 • гр. Поморие – 620 клиенти
 • с.Евренозово и с.Близнак, община Малко Търново – 191 клиенти

 

Заплащането на консумираната през ноември 2012 г. електроенергия ще се извършва през декември 2012 г. Установените от дружеството срокове за заплащане остават непроменени:

 • I група – от 1-во до 15-то число на месеца
 • II група – от 11-то до 25-то число на месеца.

 

Всеки един клиент може да види конкретния срок, за който е отчетена неговата консумация на електроенергия в издадената от дружеството фактура.

С цел максимално доброто информиране на клиентите, EVN България ще уведоми писмено всеки един клиент за промяната. Допълнително всеки клиент може да се информира и на денонощен телефон 0700 1 7777, както и на място в обслужващия EVN Офис.

 

Етикети: