EVN България продължава процесa по модернизация на отчитане на електроенергията

Разпечатай

При някои клиенти е възможно да има разлики в периода на отчитане само за септемврийската фактура
EVN България продължава процеса по модернизация на отчитането на електроенергията за битови и малки стопански клиенти. Той стартира още през 2008 г. с цел повишаване на ефективността и подобряване на качеството на услугата.

 

В тази връзка за някои клиенти през септември 2012 г. ще настъпи еднократна промяна в графика за отчитане на консумираната електроенергия. С оглед на това е възможно само за септември 2012 г. отчетният период за някои от клиентите да обхваща по-кратък или по-дълъг период от време от предвиденото в Общите условия на дружеството (около 30 дни). По-късите или по-дълги периоди на отчитане ще бъдат само за периода от 1-ви септември до 30-ти септември 2012 г. При последващите месечни отчитания отчетният период ще продължи да бъде около 30 дни (както е предвидено в Общите условия).
Еднократната промяна ще обхване общо 9601 клиенти от следните населени места:

 

  • гр. Пловдив – 218 клиенти,
  • гр. Първомай – 3 320 клиенти,
  • гр. Чепеларе – 423 клиенти,
  • гр. Момчилград- 695 клиенти,
  • гр. Казанлък – 335 клиенти,
  • гр. Бургас – 4 610 клиенти.

 

Заплащането на консумираната през септември 2012 г. електроенергия ще се извършва през октомври 2012 г. Установените от дружеството срокове за заплащане остават непроменени:

 

  • I група – от 1-во до 15-то число на месеца
  • II група – от 11-то до 25-то число на месеца.

 

Всеки един клиент може да види конкретния срок, за който е отчетена неговата консумация на електроенергия в издадената от дружеството фактура.

С цел максимално доброто информиране на клиентите, EVN България ще уведоми писмено всеки един клиент за промяната. Допълнително всеки клиент може да се информира и на денонощен телефон 0700 1 7777, както и на място в обслужващия EVN Офис.

Етикети: