EVN отчита 80,3 млн. лв. невъзстановени разходи за изкупуване на енергия от ВЕИ

Разпечатай

Общото количество на произведена енергия от ВЕИ централи в Югоизточна България за тримесечието юли – септември 2012 г. e 250 087 MWh на стойност 121,5 млн. лв. Това е сумата, която EVN България Електроснабдяване, спазвайки своите задължения, е заплатило на ВЕИ производителите, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

 

От тези 121,5 млн. лв. Националната електрическа компания (НЕК) следва да възстанови на EVN България Електроснабдяване 98,9 млн. лв., които се формират от преференциалните цени за изкупуване на енергия от ВЕИ.

 

Вследствие на променения от ДКЕВР компенсаторен механизъм обаче, EVN България Електроснабдяване получава като компенсация само 18,6 млн. лв. като разликата от 80,3 млн. лв. остава невъзстановена до момента.

 

Цитираният период от юли-септември 2012 г. се характеризира с връх на произвoдството на енергия от ВЕИ централи присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. На 01.09.2012 г. беше регистрирана поредната върхова стойност на производството на електроенергия от ВЕИ. Това се случи в периода от 13:00 ч. до 14:00 ч., когато регистрираният “товар“ от ВЕИ централи по мрежата достигна 385 MW (мегавата). Регистрираното производство на „зелена“ енергия през посочения час се равнява на 38% от цялото електропотребление на всички клиенти на ЕVN България за същия период.

 

Основни фактори за този “бум“ на производство на енергия от ВЕИ в Югоизточна България са големият брой новоприсъединени ВЕИ централи, предимно фотоволтаични централи, както и благоприятното време през този период.

 

Етикети: