EVN продължава своята дейност за опазване на околната среда

Разпечатай

С цел опазване на околната среда всяка година EVN Bulgaria реализира редица мерки на територията на снабдяване с електричество от дружеството в Югоизточна България. Една от дейностите в тази насока са проект за защита на птиците. От 1999 г. дружеството съвместно с федерация „Зелени Балкани” работи по проект по опазване на популацията на белите щъркели. За запазването на този рядък и защитен вид птици, на електрическите стълбове се монтират специални изкуствени платформи за гнездене. И през 2010 г. EVN Bulgaria, с подкрепа на фондация „Зелени Балкани”, продължава инициатива за опазване на белия щъркел. EVN Bulgaria обезопасява гнездата, построени върху стълбове от  електроразпределителната мрежа, чрез монтиране на метални платформи, които
ги повдигат на безопасно разстояние от частите под напрежение. Така се предпазва животът на птиците, тъй като тези платформи не пропадат между проводниците на електрическата мрежа и нe съществува опасност от запалване.
През 2009 г. EVN Bulgaria обезопаси около 300 гнезда, а за тази година, с одобрение от МОСВ, се предвижда монтиране на още 349 платформи.
EVN Bulgaria подкрепя и сътрудничи при реализацията и на два проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) по Програма LIFE+ на Европейския Съюз:
• „Опазване на царския орел и ловния сокол и на техните местообитания” за намаляване
на директното унищожаване на царски орли, ловни соколи и други защитени птици в
общините Свиленград, Тополовград, Елхово, Болярово, Сливен и Пазарджик;
• „Живот за Бургаските езера„ за намаляване на директното унищожаване на защитени видове в района на Бургаските влажни зони (Атанасовско езеро, Бургаско езеро и комплекс Мандра-Пода).
Като компания, която е със силни екологични ангажименти и е социално отговорна, ЕVN Bulgaria ще продължи реализирането на тези и други подобни проекти с цел прилагането на европейски стандарти в опазването на околната среда.

Етикети: