- RadioMilena.com - http://radiomilena.com/news -

EVN: Ситуацията с електрозахранването в Югоизточна България се нормализира

Posted By Константин Златаров On 21/12/2012 - 16:15 ч. @ 16:15 In Актуално | Comments Disabled

[1]Към 16.00 ч. на 21.12.2012 г. ситуацията с електрозахранването в Югоизточна България е вече стабилизирана. Към момента екипите на EVN България отстраняват аварии за 25 населени места като до края на деня се очаква този процес да приключи. Екипите на дружеството са в готовност в случай, че за някои населени места се наложи възстановителните дейности да продължат и на 22.12.2012 г.

Bookmark/Favorites [2]Svejo [3]Google Bookmarks [4]Delicious [5]StumbleUpon [6]Facebook [7] [8]Сподели [9]

Article printed from RadioMilena.com: http://radiomilena.com/news

URL to article: http://radiomilena.com/news/evn-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-25599/

URLs in this post:

[1] Image: http://radiomilena.com/news/wp-content/uploads/2009/12/evn1.jpg

[2] Image: http://radiomilena.com/newsjavascript:if(document.all){window.external.AddFavorite(

[3] Image: http://www.addtoany.com/add_to/svejo?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25b2-25599%2F&linkname=EVN%3A%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0

[4] Image: http://www.addtoany.com/add_to/google_bookmarks?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25b2-25599%2F&linkname=EVN%3A%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0

[5] Image: http://www.addtoany.com/add_to/delicious?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25b2-25599%2F&linkname=EVN%3A%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0

[6] Image: http://www.addtoany.com/add_to/stumbleupon?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25b2-25599%2F&linkname=EVN%3A%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0

[7] Image: http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fradiomilena.com%2Fnews%2Fevn-%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b0-%25d1%2581-%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be-%25d0%25b2-25599%2F&linkname=EVN%3A%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0

[8] : http://radiomilena.com/news/evn-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-25599/

[9] Сподели: http://www.addtoany.com/share_save

Copyright © RadioMilena.com. All rights reserved.