EVN със специализиран телефонен номер при аварии

Разпечатай

EVN Bulgaria: Денонощна телефонна връзка с клиенти при аварии – специализиран
телефонен номер 0700 1 0007

EVN Bulgaria напомня за възможностите за приемане на сигнали за липса на захранване Телефонният център улеснява комуникацията с компанията. В специален софтуер се регистрират постъпилите сигнали. Те се предават незабавно на дежурните техници в съответния КЕЦ и не е необходимо допълнително обаждане от страна на клиента. Приоритетно се обработват сигнали, свързани с опасност за живота и здравето на населението.
Специализираният телефонен номер за аварии е 0700 1 0007. При обаждане на този номер
клиентът ще чуе:
• нашия поздрав: ЕVN Bulgaria Добре дошли;
• съобщение, че разговорите е възможно да се записват, с цел подобряване качеството
на обслужване;
• в случай, че всички наши сътрудници са заети с разговори с клиенти, то следва да се изчака освобождаване на сътрудник – първият свободен ще поеме обаждането.
При избиране на телефона за аварии, EVN Bulgaria предоставя възможност на своите клиенти да получат информация за вече известни аварии. По този начин не е необходимо клиентът допълнително да се свързва със сътрдудник от телефонния център за да предостави информация за липса на захранване в изброените територии, тъй като аварията е регистрирана и се работи по нейното отстраняване. При всяка настъпила авария се вземат всички възможни мерки за това, електрозахранването да бъде възстановено в максимално кратки срокове от техническа гледна точка.
За по-бързо и точно регистриране на сигнал е препоръчително клиентът да е подготвен с информация, за която ще бъде попитан:
• клиентски номер, ИТН (може да се види във фактурата) или точен адрес;
• само клиентът ли няма ток или и съседите и откога;
• къде се намира електромерът;
• проверил ли е предпазителите си;
• телефон за обратна връзка – при необходимост нашите сътрудници ще се свържат с
клиента.
На денонощни телефони 0700 1 7777 за обща консултация и 0700 1 0007 за аварии,
висококвалифицирани и обучени специалисти са в помощ на клиентите на EVN Bulgaria при непрекъснат режим на работа. Те имат готовност да поемат до 4200 обаждания дневно, свързани с всякакви клиентски въпроси.

Етикети: