EVN Bulgaria установи кражба на над 9 млн. киловатчаса електроенергия през 2010 г., което е 2 пъти повече в сравнение с 2009 г.

Разпечатай

Кражба на над 9 млн. киловатчаса електроенергия разкриха служителите на EVN Bulgaria през 2010 г. Служители на компанията извършиха проверки в 45 617 битови и стопански обекти на територията на дружеството в Югоизточна България за коректно използване на електроенергията. Проверките обхващаха електромери, часовникови превключватели, начини и схеми на свързване и трафопостове.

Резултатите от извършените проверки показват, че в 1632 случая има установени отклонения или нарушения на Закона за енергетиката и утвърдените от ДКЕВР Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия.

Общият размер на допълнително начислената енергия през 2010 г. след установените кражби възлиза на над 9 млн. киловатчаса на стойност повече от 1,5 млн. лв. Тези данни надвишават значително стойностите за 2009 г., когато бяха разкрити кражби на 4,1 млн. киловатчаса електроенергия в 619 случая на неправомерна употреба.

Ръководството на EVN Bulgaria изразява своето безпокойство от нарастващата тенденция, която засяга интересите на всички клиенти на дружеството, които коректно заплащат консумираната електроенергия.

Ето защо и през 2011 г. EVN Bulgaria ще продължи с постоянните проверки на цялата територия, обслужвана от дружеството в Югоизточна България. Кампанията е част от мерките на дружеството за по-ефективен енергиен контрол и осигуряване на по-високо качество на измерването на електрическата енергия. Всеки Клиентски Енергоцентър (КЕЦ) е оборудван с апаратура – еталонни електромери, с които на място се проверяват клиентските съоръжения, без да се налага прекъсване на електрозахранването.

Като част от кампанията за борба с некоректните действия EVN Bulgaria създаде специален телефон за сигнали на граждани. Номерът, на който могат да се подават сигнали е: 0700 1 7777. Обаждането на него е на цената на един градски разговор. Анонимноста е гарантирана.

Етикети: