POMORIE.COM/MILENA

© 2004-2005 - Radio MILENA - Pomorie
Поморие 8200; ул."Генерал Гурко" 2
Тел.: 0596/22447; 22958; GSM: 099/259159
E-mail: radiomilena@mail.bg

Разработва се План за управление на Поморийското езеро
От: 25.08.2009 07:33:30

На 22 август т.г., в рамките на екофеста „Магията на Поморийското езеро”, в Музея на солта беше представен проектът за Интегриран план за управление на Поморийското езеро. Планът се разработва по поръчка на Федерацията на природозащитните дружества „Зелени Балкани” и е част от дейностите по проекта „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, финансиран от Глобалния екологичен фонд. Важно за собствениците на извънградски солници е, че в него солниците в местностите Хонят и Малък Герен са отбелязани като държавни и че в същите тези местности се предлага да се въведе забрана за извършване на стопански дейности. По този начин собствениците на тези терени ще бъдат лишени от възможността за използване на имотите си по предназначение – добив на морска сол.Г-н Милчо Скумов предостави информация, която е важна за собствениците на извънградски солници:     

В картата за собствеността на езерото, солниците в местностите Хонят и Малък Герен са отбелязани като държавни. На екипа, който разработва плана беше дадена информация за утвърдените през м. юни 2009 г. кадастрална карта и кадастрални регистри на солниците и вероятно тази неточност ще бъде поправена.

Предлага се, също така зониране на Поморийското езеро, като в Зона А, където са включени всички солници в Местностите Хонят и Малък Герен се предвижда пълна забрана за извършване на стопански дейности. По този начин собствениците на тези терени ще бъдат лишени от възможността за използване на имотите си по предназначение – добив на морска сол.

Почти пълното отсъствие на собственици на солници на представянето може да се дължи на недостатъчна информация или на незаинтересуваност. Каквато и да е причината, обаче, резултатите от слабата връзка на собствениците на солници с дейностите, които различни организации извършват в Поморийското езеро не е от полза за самите собственици. От проведената на представянето дискусия се видя, че екипът, който разработва плана за управление е напълно добронамерен и готов да обсъди всички аргументирани предложения