POMORIE.COM/MILENA

© 2004-2005 - Radio MILENA - Pomorie
Поморие 8200; ул."Генерал Гурко" 2
Тел.: 0596/22447; 22958; GSM: 099/259159
E-mail: radiomilena@mail.bg

Обществено представяне в Поморие на проект за техническа помощ
От: 08.10.2009 12:23:46

На 13 октомври 2009 г., от 10.00 часа в залата на Община Поморие ще се състои публично представяне на проект за техническа помощ „Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ и съпътстващи съоръжения на град Поморие”. Проектът е реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Програмата за провеждане на общественото представяне на проекта за техническа помощ е следната:

10.00 ч. – Откриване, представяне на екипа на проекта и експертите, които са изготвили документите, обект на поръчката.

10.15 ч. – Представяне на проекта-цели, начини на финансиране, етап на изпълнение, очаквани резултати – Община Поморие.

10.30 ч. - Представяне на резултатите от прединвестиционните проучвания и изготвения идеен проект-Община Поморие, Консорциум „Бетонинтелект-ДЕДАЛ”.

10.50 ч. - Въпроси и отговори присъстващите в залата, община Поморие, изпълнителите.

Закриване.