POMORIE.COM/MILENA

© 2004-2005 - Radio MILENA - Pomorie
Поморие 8200; ул."Генерал Гурко" 2
Тел.: 0596/22447; 22958; GSM: 099/259159
E-mail: radiomilena@mail.bg

Информационен семинар се организира в Поморие за земеделските стопани
От: 20.10.2009 11:52:29

На 21.10.2009 г. /сряда/ от 10.00 ч. в залата на Община Поморие ще се състои информационен семинар, организиран от Областна служба за съвети в земеделието, съвместно с Общинска служба по земеделие. Ще се разясняват начините и възможностите за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес а преструктуриране” и мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмите за развитие на селските райони. Всеки земеделски стопанин може да бъде консултиран на място в зависимост от вида и размера на стопанството му. Мярка 141 осигурява 100% субсидия в размер на 1500 евро за една стопанска година.