POMORIE.COM/MILENA
Изменение на Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие
От: 15.08.2009 13:37:47;  Прочетена: 1368 пъти

На последното заседание на ОбС-Поморие, което се проведе на 28.07.2009 г., предложение от името на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, относно изменение на Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, направи Стефка Ангелова:

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н зам.председател, уважаеми г-н Златанов, уважаеми колеги,  

Преди да ви прочета предложението на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, искам за ви кажа, че това предложение може би трябваше да бъде от голяма част от общинските съветници, защото в продължение на две години и четири месеца, откакто е изменен чл.22 от Наредба 11, почти всяко заседание от различните комисии завършваше с въпроса „Кога ще въведем отново таксите в детските градини?”. Защото издръжката струва много пари и товари общината.
...
Вашето име:

Вашия e-mail:

Име на получателя:

E-mail на получателя: