POMORIE.COM/MILENA
Как общинските съветници отложиха разглеждането на Правилник за прием на деца в детските градини на територията на Община Поморие
От: 15.08.2009 13:51:35;  Прочетена: 1359 пъти

Дебати, относно  разглеждането на Правилника за прием на деца в детските градини на територията на Община Поморие на последното заседание на Общински съвет Поморие, провено на 28.07.2009 г.: 
Стефка Ангелова: Не съм съгласна с мнението на г-жа Япаджиева, че 
Комисията по образование, култура и вероизповедания хаотично работи, защото този въпрос многократно се поставяше. Разговаряла съм с Милена Иванова, имаме становище за този правилник,знаем как са го приели в Бургас, съответно и в Несебър таксите как са ги направили, така че не виждам защо комисията по законност не го е разгледала и не се съобразила, а не комисията по образование, че работи хаотично. С това не съм съгласна. Предложението на постоянната Комисия по образование, култура и вероизповедания относно приемане на правилник за прием на деца в Целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на община Поморие.

Уважаеми колеги,

В последните месеци проблемът с приема на деца в общинските детски градини изостри общественото настроение.Затова считаме за целесъобразно да предложим на вашето внимание проект на „Правилник за прием на деца в целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на община Поморие”.Този правилник има за цел да уеднакви реда и начина на подаване на заявления /молби/ и приемането на деца в общинските детски заведения. С тях ще се улесни и регламентира работата на директорите, свързана с приема и изписването на децата от детските градини.

...
Вашето име:

Вашия e-mail:

Име на получателя:

E-mail на получателя: