POMORIE.COM/MILENA
Обществено представяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ в гр. Поморие
От: 13.10.2009 23:35:25;  Прочетена: 1757 пъти

Днес  13 октомври 2009 г., от 10.00 часа в залата на Община Поморие се състоя публично представяне на проект за техническа помощ „Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ и съпътстващи съоръжения на град Поморие”.    

Общественото обсъдане бе открито от кмета на община Поморие инж.Петър Златанов: „Уважаема г-жо омбудсман, уважаеми дами  и господа, уважаеми членове на екипа разработващи проекта за разширение и модернизация на  пречиствателна станция за отпадни води в град Поморие, споделям своето радостно възхищение от това, че намерихте време да присъствате на тази презентация. От изключителна важност е това да има такова съоръжение като ПСОВ, която да бъде последния вик, така да се каже на технологичното развитие на този вид съоръжения. Колко е важно за община Поморие, за град Поморие, което е свързано с новия общ устройствен план. Колко  е важно това за промяната на екологичната визитка на нашата община, а ние трябва на всяка цена да защитим природата. Да защитим условията, в които живеем не само за себе си, а  и за тези, които идват след нас. Разчитам на един конструктивен диалог с презентиращите членове на екипа, разработващи идейния  проект за пречиствателната станция. Тук са и представителите на Министерството на околната среда  и водите, на наблюдаващите  специалисти по нашия проект  г-н Бойчо Шокорлиев  и неговият сътрудник Виктор Иванов и се надявам в един диалогичен режим да получим една по-пълна представа за това, което предстои да стане и което търсим като реализация в следващите една или две години. Благодаря ви още веднъж. Да се надяваме, че ще ни поднесат само радостни решения.”

...
Вашето име:

Вашия e-mail:

Име на получателя:

E-mail на получателя: