Анализ на летен сезон 2022 г. в община Поморие

Изграждането на качествен туристически продукт, към който се стреми Община Поморие, изисква информирано участие и консенсус от всички заинтересовани страни. По този начин браншът би могъл да прогнозира и управлява туристическите тенденции.

Въпреки изключително негативния ефект върху световния туристически пазар, кризата отвори нови възможности за сектора. Ускорените темпове на дигитализация, откриването на нови пазари, както и открояването на специфични пазарни ниши представляват една минимална част от възможностите, от които бизнесът в община Поморие трябва да се възползва през 2023 г.

Настоящият анализ не само има за цел да определи моментното състояние на туристическия бизнес в община Поморие, но служи и като индикатор за сравнение на постигнатите резултати с предварително заложените стратегически цели в „Програма за развитие на туризма в община Поморие през периода 2021 – 2027 г.“
Анализът се състои от четири основни точки:

  • Анализ на пренощувалите гости;
  • Анализ на реализираните нощувки;
  • Анализ на посещенията в музейните обекти в община Поморие;
  • Основни изводи за изминалия летен сезон.

С пълния файл може да се запознаете тук: Анализ на летен сезон 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *