Временно ограничение на движението в участък от път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“

pytАгенция “Пътна инфраструктура”  и Областно пътно управление – Бургас уведомяват, че във връзка с извършване на аварийни строителни и монтажни работи поради деформации на асфалтобетоновото покритие на настилката при селскостопански подлез в участъка при км 218+180 на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ за горецитирания обект ще бъде въведено ограничение на движението на МПС, в рамките на светлата част на деня  до 08:00 ч. на 02.12.2021 г.

При аварийна работа в участъка при км 218+180 – дясно платно, движението в посока Варна (Слънчев бряг) ще се насочва от кръгово кръстовище Каменар, по общински път BGS1149 до кръстовище Поморие, след което по старото трасе на път I-9 и на км 217+200 ще се включва в новото трасе на път I-9. Движението в посока Бургас при км 217+140 ще се насочи в лявото платно на новия участък на път I-9 до кръговото кръстовище при Каменар.

При полагане на износващ пласт в участъка при км 218+180 – ляво платно, движението в посока Бургас си остава в дясното платно на път I-9. Движението в посока Варна (Слънчев бряг) ще се насочи от кръговото кръстовище Каменар по общински път BGS1149 до кръстовище Поморие, след което по старото трасе на път I-9 и на км 217+200 ще се включи в новото трасе на път I-9.

Във връзка с гореизложеното на общински път BGS1149 преди пътно кръстовище Каменар ще бъде поставен пътен знак за направление с надпис за посока „Варна“ на жълт фон.