Закриват Хирургическото отделение в МБАЛ- Поморие

Много поморийци ни писаха, за да изразят своето недоумение и най-вече несъгласие с факта, че се закрива Хирургичeското отделение в МБАЛ-Поморие, прочели поместения материал в “Анхиало днес”. Публикуваме го дословно:
Първоначално изразеното изявление за закриване на ” Хирургично отделение” в МБАЛ-Поморие от страна на нейния управител д-р К. Хинов, вече е и официално потвърдено с негова заповед. От 9 август 2022г. отделението преустановява работа – отменя се приемът на пациенти, спират практика в него и лекарите: д-р Стамат Багарчев, д-р Христо Христов, д-р Станислав Ангелов /ординатор/, сестрите: Еленка Недева, Димитрина Москова, Ваня Стоева и Надка Стрезова .” Служителите да не се допускат до работните места”, императивно гласи текст от документа.
Като основание за издадената заповед, управителят на МБАЛ-Поморие посочва незадоволителното финансово състояние на отделението и “установени отклонения от съществуващите за хирургично отделение стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и защита правата на пациентите”, както и “…поради липса на медицински персонал и апаратура за утвърдения стандарт“.
Затварянето на “Хирургично отделение” към поморийската болница, явно е извършено с еднолично решение на нейния управител, без предизвестие към обслужващия го медицински персонал и без съгласуване с РЗИ – Бургас и принципала на болницата – Общински съвет – Поморие. В заповедта се посочва, че ” Хирургично отделение” към МБАЛ-Поморие спира работа “ до привеждане на отделението в съответствие изискванията на Наредба 10 за утвърдения медицински стандарт “Хирургия”. Отделението се затваря “ до отмяна на преустановената дейност”.
В същото време , не става ясна времевата рамка за това, а какво се случва през това време с лекарската практика на утвърдени и уважавани местни специалисти като д-р Ст. Багарчев и д-р Хр.Христов, лишени от възможността да я упражняват – е въпрос , оставащ засега без отговор. Някак си, подобен акт от страна на болничния управител трудно би могъл да се вмести в представите на обикновения гражданин като “оздравителна мярка”, принуден по този начин , примерно за елементарен случай , да пътува и търси медицинска помощ в Бургас. Алогично е да се прокламира нуждата от медицински кадри и формално да се афишират усилия за привличането им, а в същото време реално да се създават условия, косвено лишаващи болницата от вече доказали се , съществуващи в нея специалисти.
А що се касае до формалният мотив за закриването на хирургичното отделение – ” несъответствие със съществуващи стандарти” – същият би могъл да бъде отнесен и използван към което и да е от останалите отделения . Значи ли това, че един ден, под същия предтекст и те няма да последват неговата съдба ?

1 коментар

  1. Единствената причина е липса на инвестиции в МБАЛ!
    За това вина носи собственика. Даден Управител не може да направи нищо, освен да закрива едно след друго отделения, и накрая лечебно заведение в Поморие няма да има, но ще има блок за специалисти, които не извършват дейност на територията на Общината!!!
    Срам, и позор!
    Управителят явно е съгласен със закриването на МБАЛ щом издава подобни Заповеди, а не може да излезе пред Обществото и да каже какво му трябва на МБАЛ за да се стопира “установени отклонения от съществуващите за хирургично отделение стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и защита правата на пациентите”!!!