Изборите за Европейски парламент доведоха до промяна

Публикуваният днес доклад с първите резултати от проучването показва как гражданите на ЕС гледат на настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции. Той е първото общоевропейско проучване на общественото мнение, проведено след изборите за Европейски парламент през месец май, които бяха организирани под девиза „Този път е различно“. Посоченото последно проучване на Евробарометър показва, че този път е отблязана промяна, като в няколко области се наблюдават положителни развития.