Изключване на електрозахранването за района на Созопол за три дни

В Електроразпределение Юг е постъпила информация от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за това, че на 19.10, 20.10 и 21.10.2022 г. ЕСО ще извършва ремонтни дейности по електропроводи 110 kV (киловолта), захранващи подстанция „Созопол“, собственост на ЕСО, от която се подава електрозахранване за района на Созопол.

В тази връзка без електрозахранване за периода от 08:30 до 18:30 ч. на 19.10, 20.10 и 21.10.2022 г. ще бъдат части от гр. Созопол, гр. Черноморец, с. Червенка и с. Атия.

За посочения период Електроразпределение Юг ще въведе резервна схема на електрозахранване, което ще позволи снабдяването с ел. енергия за обществени и медицински обекти.

Eлектроразпределение Юг- 0700 1 0007 – денонощен телефон при липса на захранване