Карнобат пред драстично увеличение на такса смет заради решение на общинския съвет

Гражданите в община Карнобат са изправени пред риск от четирикратно повишаване на такса смет през 2015 год. За опасността за от задаващо се непосилно увеличение на тази финансова тежест сигнализира кметът Георги Димитров след решение на общинския съвет.

Повод за тези опасения е изтичащият през ноември месец договор с досегашния външен оператор по сметосъбирането и сметопочистването. До момента разходите на община Карнобат за услугата на фирмата изпълнител са възлизали на около 600-620 000 лв. годишно.

Заради предстоящото влизане в сила на новата методика, според която всеки гражданин или юридически субект ще заплаща за генерирания от него отпадък, както и заради цените на горивата и нивата на минималната работна заплата, ако отново се избере вариант с фирма външен оператор , се очаква разходите по услугите на частната компания да нараснат с около 30-35%. Към тях ще се добавят и около 280 000 лв на година за издръжка на претоварната станция за отпадъци, което ще доведе до сериозен проблем за общинския бюджет. Иначе казано общината се изправя пред непредвиден разход от около 900 000 лв., които ще трябва да бъдат събрани от гражданите и местния бизнес под формата на такси.

Допълнително ще се начисляват и разходите за транспортиране на отпадъците и депонирането им до регионалното депо.

Съчетанието на всички тези неблагоприятни фактори може да доведе до шоково повишаване на цените на услугите по сметосъбиране и сметопочистване, ако се избере вариант външен оператор за сметосъбирането.

За да се избегне една такава нежелана ситуация, в която общинските разходи ще бъдат по-високи от приходите, а гражданите ще бъдат „натоварени” с високи цени, кметът Георги Димитров и екипът му предложиха община Карнобат да поеме самостоятелно всички дейности по сметосъбиране, сметопочистване и сметоизвозване до претоварната станция. За целта от администрацията предложиха да бъдат закупени три сметосъбиращи машини, които да станат част от общинското звено, което ще извършва този вид услуга.

Кметът Георги Димитров аргументира предложението си с това, че по този начин жителите на общината няма да бъдат натоварени с увеличение на таксите, качеството на услугата ще бъде гарантирано от местната администрация, а цената ще бъде социално поносима.

Общинският съвет отхвърли предложението. При това положение увеличението на цените на услугата ще е около 4 пъти за гражданите и за жилищните имоти.

Откровено казано, това решение на съветниците е против хората, които са ги изпратили в съвета да защитават правата им – сподели след гласуването кметът Георги Димитров.

От общината вече обмислят как да намерят изход, за да облекчат максимално жителите на община Карнобат и местните предприемачи и да не позволят драстично повишаване на цените за сметосъбирането.