Контрол срещу нарушаване на повърхността и целостта на крайбрежната плажна ивица

Днес областният управител проф. Мария Нейкова издаде заповед, с която се забранява извършването на действия, които нарушават повърхността и целостта на крайбрежната плажна ивица. Повод за разпоредителните действия са постъпилите в Областна администрация Бургас сигнали от граждани за извършване на незаконосъобразни действия, а именно изграждане на пясъчни диги с тежка техника върху крайбрежната ивица в териториалния обхват на Южното Черноморско крайбрежие. Възлага се на РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и ОД на МВР-Бургас да извършват проверки и да осъществяват контрол за недопускане на дейности, нарушаващи целостта на плажните ивици.

В случай че се констатира нарушаване на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Закона за опазване на околната среда нарушителите ще бъдат санкционирани.

За информация на заинтересованите лица заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Бургас, а контролът по изпълнението й ще се осъществява лично от областния управител.

1 коментар

  1. Областния управител забранява на природата да нарушава …?!
    Да приемем, че действия на концесионери попадат под въпросната забрана. Министерството може ли да докаже как по-точно се нарушава повърхността, и целостта на крайбрежната ивица от посочените в забраната действия (каквото, и да означава това)?!
    Обратното означава Държавата да загуби дела поради невежеството си.