Крайният срок за отчитане дейността на билкозаготвителните пунктове е 20 януари

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас информира всички отговорници на билкозаготвителни пунктове в областта, че съгласно Закона за лечебните растения, трябва да представят до 20 януари 2022 г. обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2021 г. билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности.

Билкозаготвителите, които не подадат в срок исканата информация или тя съдържа неверни данни, подлежат на санкции. В закона се предвиждат глоби за физически лица в размер от 100 до 1000 лева, а за юридически лица – имуществени санкции от 300 до 2500 лева.

На територията на РИОСВ-Бургас функционират 13 пункта за изкупуване на билки (с. Маринка, гр. Средец, гр. Сунгурларе, гр. Карнобат и с. Синеморец). Подадените в екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните години показват, че в региона се събират най-много самардала, дивисил, глог, коприва, липа, бръшлян и жълт кантарион.

Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ, както и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.