Над 60 специалности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- вижте как да кандидатствате

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас очаква новите студенти и докторанти за учебната 2022-2023 година.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТОЧНО ТОЗИ УНИВЕРСИТЕТ?

 • Защото е най-големият държавен университет в Югоизточна България, разположен на самия бряг на Южното Черноморие.
 • Защото  гарантира качествено обучение в над 60 специалности в 18 професионални направления.
 • Защото  освен отлична обучителна среда, се предлагат и добри социално–битови условия за настаняване на  студентите: три общежития, три студентски стола и обновена закрита и открита спортна база.

КАКВИ  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ РАЗКРИВАТ ПРЕД ВАС В  УНИВЕРСИТЕТА?

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” има богата академична структура с пет факултета, три колежа и един департамент:

 • Медицински факултет. В него можете да придобиете образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Медицина”. Обучението се осъществява само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността.
 • Факултет по обществено здраве и здравни грижи. В него можете да се подготвите за едни от най-търсените в момента професии в България и в света – медицински специалисти – в 4 бакалавърски и 2 магистърски специалности, както и в 3 квалификационни курса – за парамедици, за  оператори на хипербарни камери и по здравен мениджмънт.
 • Факултет по природни науки ви кани да се впуснете в образователно пътешествие сред материята, от която е изграден нашия свят. Две бакалавърски, 6 магистърски и 2 докторски програми в професионално направление „Химически науки” имат най-висока оценка на своята програмна акредитация от НАОА до 2025 г.
 • Факултет по технически науки търси своите бъдещи студенти сред онези, които искат да решават най-актуалните проблеми, свързани с модернизирането на технологиите. В него можете да избирате между 16 бакалавърски, 19 магистърски и 5 докторски програми.
 • Факултет по обществени науки. Ако сте общителни, контактни и искате да работите в големи общности от хора – тук е вашето място. Намерете своето призвание като ръководител на екип или педагог в една от 11 бакалавърски, над 30 магистърски и 2 докторски програми.
 • Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти  ви дава възможност чрез обучения да повишите своята квалификацията на педагогически специалист и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени.

Ако смятате, че образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър” ще ви даде ценни практически и теоретични знания и умения – тогава изберете обучение в един от  колежите:

 • Колеж по туризъм ще ви осигури професионални компетенции в две специалности, ако сте решили да се реализирате като специалист в туристическата сфера.
 • Медицински колеж ще ви подготви за професията на рехабилитатор, с която ще можете да работите в областта на здравните грижи и услуги.
 • Технически колеж ви предлага да усвоите компетенции в сферата на транспортната и компютърната техника и технологии в  6 специалности.

ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ НАЙ-МОДЕРНИТЕ СВЕТОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

 • Студенти и докторанти могат да усъвършенстват своите академични, научни и езикови компетенции чрез включване в системата „Еразъм +” чрез обмяна на опит в университети и институти в Англия, Франция, Германия, Испания, Италия, Полша, Унгария, Словакия, Сърбия, Русия и Турция.
 • За академичната 2022/2023г. Университетът разкрива нови авангардни образователни програми – 1 бакалавърска и 3 магистърски: „Зелени технологии”, „Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”, „Иновации и технологии в обучението по математика и информационни технологии“ и „Химия за бъдещето“. Обучението в тези програми ще се осъществява съвместно със Софийски университет, Технически университет-Варна и с Химикотехнологичен и металургичен университет чрез безвъзмездна финансова помощ по процедура „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Оперативна програма за наука, образование и интелигентен растеж.
 • Приемът на документи за всички специалности ще се осъществява в периода 6.06–30. 06. 2022 г. И тази година се предлага възможността да подадете своите документи за кандидатстване он-лайн в срок от 6.06 – 28.06. 2022 г. на уеб-адрес btu.bg . Подробна информация – в рубриката „Прием 2022”.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *