Общински съвет- Бургас против новата по-висока цена на водата

Общинските съветници в Бургас излязоха с декларация против новата по-висока цена на водата, ето я:

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ,  ПП СДС, ПП ВМРО, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ПП НФСБ, КОАЛИЦИЯ НИЕ ГРАЖДАНИТЕ, ПП ДПС и Независими съветници в ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

Във връзка с прието решение  по т.37 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 07.04.2022 г., отразено в Протокол №36 декларираме, че

  1. Категорично сме против максималната прогнозна цена на ВиК – Бургас и утвърдената от КЕВР пределна цена. Общинският съвет не е компетентен орган да приема цени на услуги, предлагани от ВиК – Бургас.
  2. Общински съвет – Бургас не приема, а съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 – 2026 г. Няма общински съветник, който да е против инвестиционните политики на ВиК оператора в град Бургас.
  3. В Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, предложен от ВиК – Бургас за привличане на инвестиции е заложено европейско и държавно финансиране. Вместо това се пристъпва към използване на собствени средства, като се прехвърля тежестта и отговорността върху гражданите. Бездействието не е оправдание за неизпълнение на поетите ангажименти.
  4. Общински съвет – Бургас напълно подкрепя жалбата на Кмета на Община Бургас в предприетото оспорване на решението на КЕВР в съда и призовава кметовете на останалите общини в област Бургас да направят същото.